Lärarnas Riksförbund välkomnar nya satsningar på skolan och lärarna

Regeringens extra satsningar till kommunerna med 6,2 öronmärkta miljarder till skola och utbildning är välgörande. – Vi välkomnar att alliansregeringen vill sätta fokus på läraryrkets kärna. Det är ett steg i rätt riktning att regeringen lyfter fram kvaliteten i undervisningen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad


– Det är bra att regeringen anslår så mycket medel som särskilt riktas till skolan. Öronmärkta pengar och bestämda satsningar på matematik och naturvetenskapliga ämnen har efterfrågats och är nödvändigt, säger Metta Fjelkner.

Belöna duktiga lärare
I de satsningar som presenterades i dag ingår också att man ska utforma ett system för att premiera duktiga lärare.

– Lärarna Rksförbund anser att lärare som är duktiga på att undervisa ska belönas. Det måste löna sig att vara en bra lärare och att bli en bättre lärare. Idén med ett stimulansbidrag är intressant.

–  Alltför länge har klassrumsarbetet inte premierats, utan det är projektarbete och annat arbete –utanför klassrummet – som uppskattats av skolhuvudmännen. Nu kan vi det bli en ändring på detta!

Fler välutbildade lärare
– Ökad undervisningstid är också bra, men det betyder att det måste bli fler behöriga lärare i skolan. Sveriges skolor behöver nya välutbildade lärare, säger Metta Fjelkner.  

Lärarnas Rikskförbund menar att det är bra att regeringen bygger vidare på sina reformer och att det också är bra att man vill fortsätta satsningen på lärarnas fortbildning.

Konkurrenskraften i läraryrket måste öka
– Men vi måste också se en rejäl förbättring av lön och arbetsvillkor för lärarna. Fortbildning i all ära, men det krävs också att läraryrket har lönenivåer som kan konkurrera med ingenjörer, läkare och andra kvalificerade utbildningar.

– Konkurrenskraften i läraryrket måste öka, och flera av beskeden idag bidrar till detta. Det är också viktigt att det införs fler lektorat i olika ämnen, särskilt i gymnasieskolan.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55