Lärarnas Riksförbund kräver borgfred i betygsfrågan

Sveriges lärare begär att politikerna blir överens om när betygen ska ges i skolan. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kräver en uppgörelse i betygsfrågan. Kravet framförs när hon på fredag förmiddag talar vid SSU:s och LO:s valläger i Strömsund.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbunds ordförande uppmanar såväl oppositionen som regeringen att finna en lösning på betygsfrågan. Utspelet riktar sig till både de rödgröna och till alliansens utbildningsminister Jan Björklund, FP, som håller sitt sommartal i Marstrand på söndagen.

Ta ansvar och kom överens
– Politikerna måste ta sitt ansvar och komma överens. Betyg i årskurs sex eller årskurs sju är inte det viktiga. Ett sätt att nå enighet och hitta en samsyn mellan blocken kan vara att börja med betyg i exempelvis svenska, matematik och engelska i sexan, för att sedan sätta betyg i övriga ämnen i sjuan, säger Metta Fjelkner.

– Med en borgfred där de båda politiska blocken tar ansvar kan vi lösa den gordiska knuten som plågat svensk skola så länge och istället avdramatisera när betygen sätts.

Under Politikerveckan i Almedalen nyligen tävlade de rödgröna och alliansen om att göra politiska utspel i olika skolfrågor. Det visade sig att de båda blocken i många stycken är överens. Skolans kunskapsuppdrag ska stärkas, läraryrket ska uppvärderas och svensk skola ska återta en tätplats i världen.

Historisk chans
Men en fråga som kvarstår som trätofråga är betygen – och i synnerhet när betygens ska ges. År sex säger alliansen. År sju säger de rödgröna.

– Nu finns en historisk chans att komma överens! Vi kräver långsiktiga lösningar så att inte betygssystemet ändras med skiftande majoriteter.Lärare i årskurs sex eller sju vet inte nu om de ska sätta betyg eller ej. Denna fråga är mycket viktig för våra medlemmar som sätter betyg. Frågan är inte lika viktig för lärare i förskola, lågstadiet eller mellanstadiet.

Låt inte samtalet om skolan domineras av en debatt om betygen, där alla i stort sett är överens, men ändå träter. Vi måste fokusera på att höja resultaten i skolan och på att förbättra undervisningens kvalitet – för elevernas skull, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55