Politikerna lyssnar till Sveriges lärare

24 augusti 2010 – Det är ett fantastiskt glädjande besked att också regeringspartierna ger beskedet att kommunaliseringen av skolan ska utvärderas. Tidigare i somras gav de rödgröna samma besked. Det betyder att politikerna äntligen lyssnar på Sveriges lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

En granskning av kommunaliseringens effekter ska finnas med i alliansens valmanifest. Folkpartiets Jan Björklund går ut med denna nyhet idag på Skolans Dag, men också dagen efter att Lärarnas Riksförbund visat att det finns ett stort stöd i valmanskåren för ett ändrat huvudmannaskap.

– Nu är det öppet för en blocköverskidande överenskommelse om en utredning av kommunaliseringen, konstaterar Metta Fjelkner.

Innan Lärarnas Riksförbund vid kongressen 2008 fattade beslutet att driva frågan om ökat statligt ansvar för skolan, var det en icke-fråga. Det ansågs orimligt att ändra ansvaret för skolans styrning. Lärarnas Riksförbund har varit ensamt om att driva denna fråga, men på dryga två år har man lyckats vända politikernas skepsis för att utvärdera skolreformen.

Genom flera undersökningar har det visat sig att svenska folket anser att skolan inte är likvärdig och att staten borde ta större ansvar. I går presenterades den senaste rapporten, en stor väljarundersökning om skolan i valet (bifogas). Idag har den presenterats runtom i landet där också lokala siffror redovisats.

90 procent tror inte att alla Sveriges elever får en likvärdig utbildning. Varannan väljare anser att staten ska ta ett finansiellt ansvar för skolan och på motsvarande sätt vill varannan väljare se antingen en statlig skola eller en statlig skola parallellt med friskolealternativ. Jämfört med förra året har stödet för ökad statlig styrning av skolan ökat med nästan tio procent!

– Det finns tyvärr ingen enighet om att förändra huvudmannaskapet. Inom alliansen är Folkpartiet det enda parti i riksdagen som vill återförstatliga skolan, och bland de rödgröna är Vänstern mest inne på att ge staten ett tydligare ansvar för skola. Ändå är det oerhört viktigt att båda blocken är eniga om att utreda och utvärdera kommunaliseringen, säger Metta Fjelkner.

– Den skolpolitik som inleddes med kommunaliseringen i början på 1990-talet har inte stöd i valmanskåren. En utredning som skyndsamt utreder följderna av de beslut som fattades i början av 1990-talet måste vara en av de första åtgärderna som en nyvald regering vidtar, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55