Lärarnas Riksförbund välkomnar förslag om lagstadgad lärartäthet

– Det är bra att rikspolitiker vill ta ansvar för skolan och öppnar upp för mer statlig styrning av skolan. Att lagstifta om lärartäthet ska ge mindre klasser och kan säkra alla elevers rätt att nå målen, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I dagens partiledarutfrågning i P1-morgon öppnar oppositionsledaren Mona Sahlin upp för möjligheten att lagstifta om lärartätheten. Enligt Sahlin är det en fullt rimlig väg för att komma åt bristande utbildningskvalitet i många skolor, oavsett huvudman.

 – Det här är en väg staten kan ta för att öka likvärdigheten och det är också ett sätt för att öka statens ansvar för finansieringen av skolan, säger Metta Fjelkner.

– Fler lärare ger mindre klasser, precis i enligt med vad väljarna vill och vi är mycket positiva till förslaget, säger Metta Fjelkner.

Mona Sahlin nämnde i utfrågningen att 9 lärare per 100 elever kunde vara en rimlig nivå för lagstiftningen. En höjning till 9 lärare per 100 elever är endast en marginell förändring och är därför inte en reform som ensam löser skolans problem.

– Ambitionsnivån kan höjas. Men detta är ändå ett viktigt steg åt rätt håll. Enligt den stora väljarundersökning om skolan som Lärarnas Riksförbund presenterade i går vill 77 procent av väljarna ha mindre klasser. Lyssna på väljarna!

– I dag har det också kommit förslag på nationella riktlinjer för barngruppernas storlek på fritids. Men det måste också finnas tak för klasstorlekar. Det handlar om att garantera att alla når målen i skolan, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.