Staten måste ta ökat ansvar för skolan

– Staten måste ta ansvar för en likvärdig finansiering av skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Idag presenterade den borgerliga alliansen sitt valmanifest. Där slås det fast att kommunaliseringen av den svenska skolan ska utvärderas genom en statligt sanktionerad utredning, men att ett återförstatligande av skolan inte är aktuellt.

– Utredningen om kommunaliseringens effekter på skolan är mycket välkommen. Det är också bra att alliansen är beredd att tänka nytt. Det är viktigt att man lyfter fram statens ansvar för en likvärdig finansiering av skolan, säger Metta Fjelkner.

– Vad som behövs en ny statlig finansieringsmodell, kanske i linje med vad Lärarnas Riksförbund föreslagit. Samtidigt måste politikerna vara medvetna om att en majoritet av väljarna är missnöjda med likvärdigheten idag, och är positiva till ökat statligt ansvar för skolan, säger Metta Fjelkner.

Garantera en rättvis och likvärdig finansiering av skolan
Tidigare i år presenterade Lärarnas Riksförbund en rapport om hur en statlig finansieringsmodell för den svenska skolan skulle kunna se ut. Rapporten visade på vilka möjligheter staten faktiskt har för att garantera en rättvis och likvärdig finansiering av skolan, oavsett vilken skola det gäller och vilka behov som finns.

– Vi har visat på ineffektiviteten i dagens kommunala finansieringssystem, med en expansiv kommunal byråkrati som slukar resurser som istället skulle behöva gå till undervisningen. Det är särskilt de svaga eleverna som missgynnas av ett system där undervisningen inte prioriteras fullt ut. Vår modell för ett ökat statligt ansvarstagande borde kunna utgöra ett viktigt underlag för hur en framtida modell för finansiering och resursfördelning skulle kunna se ut, avslutar Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbund i Sverige som enbart organiserar behöriga lärare samt studie- och yrkesvägledare. Med ca 80 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55