Brådskande åtgärder krävs för att få fler elever behöriga till gymnasiet

– De elever som går i skolan nu påverkas av tidigare skolreformer. Vi måste få en skola som gör rätt från början och där eleverna  får rätt hjälp och rätt undervisning från början, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Skolverkets preliminära statistik som presenteras idag visar att allt färre niondeklassare blir behöriga till gymnasieskolan. 11,9 procent är i år obehöriga för att läsa på gymnasiet, vilket kan jämföras med 11,2 procent förra året. Andelen behöriga har stadigt sjunkit de senaste åren.

Skolans kommunalisering måste utredas
– En utredning av de stora skolreformerna, främst kommunaliseringen måste tillsättas omgående efter valet, vilket både oppositionen och regeringen lovat. Oavsett vem som bildar regering måste det vidtas åtgärder för att vända denna oroande utveckling, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

– Jag menar att Skolverket för fram den viktigaste förklaringen i ett längre perspektiv. Det är helt enkelt så att skolan blivit mer segregerande. Vi har en allt mindre kompensatorisk, likvärdig och rättvis skola i dag. Skillnaderna är stora mellan de 290 olika kommunala skolsystem som finns i landet, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund delar Skolverkets bedömning att en förklaring kommunaliseringen av skolan har lett till att skolan blivit mindre rättvis och likvärdig.

Tidigare insatser
– Elever har rätt att lära sig rätt från början. Att lära sig från början. Om det finns inlärningsproblem måste insatser sättas in tidigt. Varje elev har olika individuella förutsättningar och det måste finnas resurser att möta varje elev på rätt sätt. Det kräver lärartid och kompetens. Och det kräver rätt resurser, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55