Sveriges lärarlöner fortsätter ligga lågt i internationell jämförelse

Sveriges lärares löner ligger långt under genomsnittet i OECD-länderna, det visar ny statistik hämtad från Education at a Glance. – Lärare måste få bättre lön och arbetsvillkor för att vi ska lyckas höja yrkets status och stärka rekryteringen till yrket, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Den nya sammanställningen av statistik och fakta om undervisningssektorn inom OECD-länderna visar bland annat följande:

• En gymnasielärare med 15 års erfarenhet tjänar i Sverige 36 163 USD per år. Genomsnittet i OECD ligger på 45 850 USD per år. De enda länderna som ligger lägre lönemässigt i denna kategori är Ungern, Frankrike, Italien, Grekland, Tjeckien, Portugal, Polen och Island. I Schweiz tjänar motsvarande lärare 76 207 USD och i Nederländerna ligger lönen på 67 105 USD om året.

• Sverige ligger även lågt till när det gäller ingångslöner, men flera länder tillämpar låga ingångslöner med en rejäl löneutveckling. I Sverige stiger lönen för en gymnasielärare från 30 553 USD i ingångslön till 36 163 USD efter 15 år. Motsvarande siffra för Finland är 32 731 till 44 919, för Irland 32 657 och 54 100 USD, för Skottland 30 475 till 48611 USD efter 15 år i yrket.

• För lärare i grundskolans tidiga år ligger medellönen i OECD-länderna på 39 426 USD efter 15 år i yrket. Motsvarande siffra för svenska lärare är 33 055 USD per år. Detta till skillnad från Nederländernas 45 916 USD, Englands 44 630 USD och Danmarks 42 308 USD per år.

• Sverige ligger nära OECD-genomsnittet vad gäller ingångslön för lärare i grundskolans tidiga år, men precis som för gymnasielärarna ser löneutvecklingen i många av våra konkurrentländer betydligt gynnsammare ut.

– Om Sverige ska kunna höja sig som kunskapsnation, vilket politikerna gärna talar om i den pågående valrörelsen, så måste arbetsgivare och politiker verkligen satsa på lärarna, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55