Satsa kommunernas överskott på ett Lärandelyft

Nya siffror visar att landets kommuner går mot ett rekordresultat. Det sammanlagda överskottet väntas bli mellan 20 och 25 miljarder kronor för år 2010. Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kräver i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag att landets kommuner gör ett gemsamt koordinerat Lärandelyft, en satsning på skolan som prioriterar skolans kunskapsuppdrag.

Uppdaterad

Kommunerna kan nu se stora överskott som delvis beror på att förra årets krisprognoser inte slagit in fullt ut. Men samtidigt visar detta att kommunerna inte satsat medlen i sin verksamhet.

– Det är förödande om kommunerna inte vågar satsa av rädsla för att riskera framtida högre kostnader. Då kan aldrig resultatnivån höjas. Det är nu ett ypperligt tillfälle att göra en stor satsning på skolans lärandemiljö, säger Metta Fjelkner.

Förbundet kräver att kommunerna satsar en betydande del av överskottsmiljarderna på skolan genom tydliga prioriteringar:

• Höj lärarlönerna. Läraryrket måste locka de bästa och kunnigaste och få dem stanna kvar i yrket, därför måste lönerna höjas ordentligt. Lägg fram en långsiktig plan och en strategi för hur lönenivåerna ska lyftas. Prioritera de högst utbildade lärarna som haft den sämsta löneutvecklingen.

• Inrätta 1000 nya lärarlektorat.Det behövs fler skolverksamma forskare och forskarutbildade lärare för att säkra kvaliteten i skolan och utveckla lärar- professionen.

• Satsa på lärarfortbildning. Kvalitetshöjningen måste bli verklighet. Arbetsgivarna måste se till att lärarna får både ämnesfortbildning och en allmän kompetensutveckling.

• Investera i arbetsmiljön. Rusta upp skolbyggnader. Många svenska skolor förfaller utan att något görs. Ingen på nationell nivå tar frågan om skolmiljön på allvar, kommuner måste ta sitt huvudansvar. Att göra en engångsinvestering för skolmiljön innebär också att framtida medel kan frigöras och satsas på undervisning och lärarlöner.

– Efter tjugo år av försök att växa in i skoluniformen kan kommunerna ta ansvaret och visa att man prioriterar landets framtid som kunskapsnation. Nu är det dags för kommunpolitikerna att stå upp för skolan, avslutar Metta Fjelkner.

Läs mer:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satsa-rekordvinsten-pa-skolan_5301833.svdlänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55