Lärarna välkomnar att kommunerna lovar satsa på skolan

– Det är bra att Sveriges Kommuner och Landsting nu lovar att satsa en del av kommunernas överskottsmiljarder på skolan. Nu gäller det att överskotten används för att höja kvaliteten i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner

Uppdaterad

Ibland går det fort att få svar från politiker. I lördags hade Metta Fjelkner en debattartikel i Svenska Dagbladet, ”Satsa rekordvinsten på skolanlänk till annan webbplats”, där hon klargjorde att Sverige behöver ett ”Lärandelyft” och att en stor del av kommunernas överskott på över 20 miljarder kronor i år måste gå till skolan.

I dag går SKL:s ordförande Anders Knape (M) ut på Dagens Nyheters debattsida och lovar att kommunerna ska använda de extramedel de fått från staten till bland annat skolan. I debattartikeln med rubriken ”Kommunerna kommer att anställa 10 000 nya lärarelänk till annan webbplats” görs en tydlig utfästelse om kommunernas satsning på lärare.

Vi menar attkommunerna måste använda överskottet för att höja den bristande kvaliteten i skolan. Istället för att göra sig av med gymnasielärare bör lärarnas kompetens användas som en kvalitetsförstärkning i hela skolsystemet. Ett "Lärandelyft", säger Metta Fjelkner.

Många lärare i gymnasiet riskerar att förlora jobbet nu när elevunderlaget minskar i gymnasieskolan. Antalet 16-18 åringar kommer att minska med ca 70 000 elever mellan 2010 och 2016. Detta motsvarar ca 6000 gymnasielärare som ska bort vid bibehållen lärartäthet i gymnasieskolan.

Samtidigt kommer behoven att öka i grundskolan där antalet elever kommer att öka med ca 90 000 elever mellan 2010 och 2016. Detta motsvarar ca 7000 nya grundskollärare vid bibehållen lärartäthet i grundskolan.

Genom att använda de befintliga resurserna rätt och förstärka med nya resurser från överskottet kan kommunerna visa att de förmår styra resurserna rätt och ge företräde åt skolan och åt elevers lärande, säger Metta Fjelkner.

Överskottet för 2010 i kommunsektorn beräknas bli minst 20 miljarder kronor och överskottet för 2011 minst 10 miljarder.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55