Staten måste garantera likvärdighet i skolan

Skolinspektionens publicerar i dag granskningar som visar stora brister i den nationella likvärdigheten.  - Detta har vi påpekat och varnat för i flera år. Vi i Lärarnas Riksförbund har drivit kampen för en likvärdig skola sedan början av 1990-talet, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Föga förvånande påtalar inspektionen stora brister i den nationella likvärdigheten. Framför allt konstateras att skolan lider av ett styrningsproblem. De 290 kommunala huvudmän och många privata aktörer skapar tillsammans en spretig skolverksamhet med högst varierande kvalitet.

 

- Staten har abdikerat från ett av sina absolut viktigaste uppdrag, att se till att alla får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

 

TV-programmet Uppdrag granskning visade igår på konsekvenserna av 15 års skolpolitiska reformer. Kunskapsresultaten sjunker. En marknad för riskkapitalister har vuxit fram. Jakten på vinst bidrar till sämre undervisning och orättvis betygsättning. Skolverket lyfter fram de negativa konsekvenserna av det fria skolvalet och decentraliseringen av den svenska skolan.

 

- Förespråkarna av en kommunal skola har mycket att stå till svars för. Nu måste vi mobilisera för ökat statligt ansvar.

 

Lärarnas Riksförbund har utarbetat ett förslag till modell för statlig finansiering av skolan. Modellen kan tjäna som underlag för de förändringar som kommer att krävas oavsett valutgång.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55