Skolan viktig i regeringsförklaringen

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund välkomnar att statsministern i regeringsförklaringen ägnade så stor tid åt skolan och att han underströk genomförandet av de viktiga reformer som skolan står inför. Samtidigt saknade hon besked om lärarlegitimationen och en utredning av 90-talets skolreformer.

Uppdaterad

En av de viktigaste åtgärderna för utbildningsminister Jan Björklund är att omgående tillsätta en utredning om konsekvenserna av 90-talets skolreformer. En sådan utredning har även oppositionen utlovat. Det är därför förvånande att Reinfeldt inte nämner detta alls i regeringsförklaringen, menar Metta Fjelkner.

- Att båda blocken är överens om att utreda konsekvenserna av 90-talets skolreformer borde borga för en skyndsam och nödvändig utredning.

Hon tycker också att det är underligt att statsministern inte nämner lärarlegitimationen som ska införas.

- Sveriges står inför ett viktigt förändringsarbete i skolan. Redan beslutade reformer måste förverkligas. Annonserade reformer måste beslutas, säger Metta Fjelkner.

Trots det oroliga parlamentariska läget i riksdagen står regering och opposition nära varandra i flera viktiga skolfrågor.

- Skolan var den viktigaste valfrågan. Förväntningarna är därför höga. Såväl väljare som lärare, elever och föräldrar förtjänar ett tydligt politiskt ledarskap i skolfrågorna. Vi förväntar oss att de etablerade partierna tar ansvar för breda överenskommelser om bland annat betyg, säger Metta Fjelkner.  

När regeringen nu är utsedd måste utbildningsministern börja med att:

  • utreda kommunaliseringen
  • införa en legitimation för lärare
  • vidta åtgärder för att öka attraktionskraften i läraryrket
  • se till att den nya lärarutbildningen blir som det var tänkt
  • hitta en ny statlig finansieringsmodell för likvärdig skola

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55