Lärarnas Riksförbunds krav på lärarlegitimation nu regeringsförslag

Efter 18 års väntan lämnas nu ett regeringsförslag på en legitimation för lärare till riksdagen.  – Att detta viktiga beslut kommer så snabbt efter valet visar att regeringen inser betydelsen av en lärarlegitimation för den svenska skolan och för att den på sikt höjer läraryrkets status. Detta betyder också att det förslag som Lärarnas Riksförbund väckte 1992 nu är uppfyllt, säger förbundets ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Regeringens proposition, som presenteras i dag, innebär att behörighetsreglerna skärps och att legitimerade lärare får ett än tydligare ansvar för undervisningens kvalitet.

Efterlängtat besked för Sveriges utbildade och behöriga lärare
– Det är på tiden att det tydliggörs att utbildade lärare gör skillnad. Enligt forskningen är det framför allt de svagaste eleverna som vinner på detta, så det är märkligt att ett oreflekterat användande av obehöriga för undervisning fått fortgå så länge.

– Denna kvalitetshöjande reform kommer att ställa helt ny krav på att huvudmännen använder lärare till rätt uppgifter. För att inte den enskilde lärare ska komma i kläm måste huvudmännen skyndsamt se över sin organisation och erbjuda relevant fortbildning för dem som saknar behörighet för den undervisning som de bedriver, säger Metta Fjelkner.

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress 1992 beslutades att förbundet skulle verka för införandet av en lärarlegitimation. Till en början stod vi ensamma bakom detta krav men med åren har alltfler insett vad en legitimation skulle innebära för kvaliteten i skolan och läraryrkets attraktionskraft.

S

atsa på kvalificerade lärare

– Regeringen gör också en satsning på forskarskolor för lärare. Nu krävs att skolans huvudmän tar sitt ansvar för att skapa attraktiva tjänster för lektorerna. Inför den förra mandatperioden utlovades 1000 nya lektorat i gymnasieskolan – det löftet måste infrias å det snaraste, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund stöder den föreslagna legitimationen men vill att samma behörighetskrav ställs på alla lärare, i förslaget undantas bland annat yrkes- och modersmålslärare. Förbundet vill och att det införs ytterligare ett karriärsteg, ”särskilt kvalificerad lärare”, för lärare som utifrån beprövad erfarenhet visat att de kan bidra till att utveckla skolan och undervisningen.

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55