Allvarligt läge för matematikundervisningen i gymnasieskolan

Enligt en rapport från Skolinspektionen finns det stora brister i matematikundervisningen i den svenska skolan. – Detta är mycket allvarligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Skolinspektionens granskning bland 55 gymnasieskolor visar att många lärare har dåliga insikter i kursplanerna, att rektorer inte tar sitt ansvar för den övergripande kvalitén i undervisningen, att undervisningen sker mekaniskt utan att eleverna involveras och att elever inte får de verktyg de behöver för att förstå matematiken på grundläggande nivå. Dessutom stimuleras inte samtliga alla elever på rätt sätt.

– Det finns inga ursäkter för detta. Resultatet är en väckarklocka som lärarkåren, rektorer och politiker måste ta till sig. Vi lärare måste arbeta mer med våra ämnen och utveckla kunskapen om hur man lär ut ämnet, säger Metta Fjelkner.

Undersökningen pekar också ut några framgångsfaktorer som har använts på olika skolor. Skolledningar som ger lärare tid för ämnesdidaktisk fortbildning, som prioriterar gemensam tid för ämnesreflektion och som systematiskt följer upp kvalitén i undervisningen, visar goda resultat.
 
– Vi välkomnar att Skolinspektionen gjort denna granskning. Det ger oss ännu mer stöd i vårt arbete för att lyfta ämneskunskaperna i skolan och i lärarutbildningen. Lärare måste tillåtas arbeta med sina ämnen och med att utveckla och förbättra och fördjupa ämnesdidaktiken.

– Vi har från Lärarnas Riksförbund varnat för detta under mycket lång tid. Men att bara skylla på lärarna lönar sig inte. Vi måste komma åt de strukturer och synsätt som tillåtit ämneskunskaperna i exempelvis matematik sjunka undan, säger Metta Fjelkner.

– Jag är övertygad om att med många av de reformer som nu genomförs kommer flera av de problem som vi ser nu rättas till. Med nya tydligare kursplaner, ny lärarutbildning, ny lärarlegitimation och en ordentlig kompetensutveckling, talar mycket för att vi kommer se en förbättring i framiden, säger Metta Fjelkner.

Länk till Skolinspektionens pressmeddelande och rapport.länk till annan webbplats


För kommentarer:

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55