Onödigt försök med flexibel skolstart

Förläng den obligatoriska grundskolan med ett år, istället för att införa flexibel skolstart. Det är Lärarnas Riksförbunds reaktion på det betänkande som idag lagts fram från utredningen om flexibel skolstart.

Uppdaterad

Trots att både utredaren, Anders Fransén och ansvarig minister, Jan Björklund är tveksamma så föreslås en försöksverksamhet i utredningen.

Det innebär att föräldrar ska kunna välja mellan fyra olika skolstartstillfällen; hösten det år barnet fyller sex, våren det år barnet fyller sju, hösten det år barnet fyller sju och våren det år barnet fyller åtta år. Redan idag finns möjlighet till flexibel start i förskoleklass och möjlighet att välja att börja årskurs ett, hösten det år barnet fyller sex eller sju år. I särskilda fall går det även att vänta till hösten det år barnet fyller åtta år.

Lärarnas Riksförbund anser att ordinarie skolstartsålder ska ändras till året eleven fyller sex år genom att helt enkelt införliva den nu frivilliga förskoleklassen i den obligatoriska grundskolan.

– Vi vill alltså istället se en förlängning av den obligatoriska grundskolan med ett år. Vi vill ha mer skola än förskola. Låt barnen börja skola från sex år, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Utredaren pekar på mängder av orsaker till varför detta system är onödigt. Både forskning och internationella jämförelser visar att det inte är avgörande när elever börjar skolan utan det är vad som sker i skolan som är av betydelse. Fransén menar också att systemet kommer att medföra praktiska problem för både skolan och lärarna.

– Förslaget till försöksverksamhet innebär enligt utredaren själv att man bortser från aktuell forskning och gör kompromissar när det gäller möjligheterna att kunna utvärdera effekter på elevers resultat och sociala utveckling, säger Metta Fjelkner. Det enda man inte kompromissar med är föräldrars ökade valfrihet.

– Redan idag uppstår ofta svåra situationer när skolan och föräldrarna är oense om ifall en elev verkligen är redo att gå vidare till nästa skolår, säger Metta Fjelkner. Att införa ett system som innebär att det för varje elev som börjat mitt i skolåret ska beslutas om han eller hon ska skrivas in i årskurs två eller tre riskerar att skapa ett onödigt orosmoment ute på skolorna.

– Utredaren säger själv att det är verksamheten man bedriver som avgör hur eleverna utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, inte möjligheten till olika skolstartsålder. Då borde tid, kraft och resurser i stället satsas på att ge varje elev god undervisning av behöriga lärare, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55