Skillnaderna mellan lärarfack tydligare

– Jag konstaterar att Lärarförbundet nu går i armkrok med arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Landsting och dömer ut ett ökat statligt ansvar för skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Lärarförbundet och arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Landsting går i en debattartikel i DN ut och presenterar en liten undersökning bland 800 lärare. Utifrån denna påstår man att Sveriges lärare inte vill ha en statlig skola eller ökat statlig ansvar för skolan.

– Vi vet att detta inte stämmer. Lärare och andra grupper har i flera undersökningar tydligt visat att man vill ha mer statligt ansvar för skolan, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

Hade Lärarförbundet och den kommunala huvudmannen istället frågat – som Lärarnas Riksförbund gjort i en stor enkätundersökning bland 1.000 elever, 1.000 föräldrar och 1.000 lärare – om  alla elever har samma chans till en likvärdig utbildning i dagen skola, så  hade svaret varit ett rungande nej från 81 procent av lärarna, 75 procent av föräldrarna och 63 procent av eleverna. Och av dem som har tagit ställning ansåg 89 procent av lärarna och 66 procent av föräldrarna att kvaliteten inom skolan skulle förbättras om statens ansvar för skolan ökar. Där finns alltså ett starkt stöd för ett ändrat huvudmannaskap för skolan.

Även i Lärarnas Riksförbunds omfattande väljarundersökning från augusti i år, där 4 500 personer i åldern 18–74 år har intervjuats, svarade hela 90 procent att inte alla Sveriges elever får en likvärdig utbildning och en klar majoritet ansåg att likvärdigheten skulle förbättras med en statlig finansiering av skolan.

– Det är väldigt bra att Lärarförbundet nu är så tydliga och visar att man väljer sitta i kommunernas knä. Det främjar debatten. Men att hålla fast vi dagens situation gynnar inte Sveriges elever. Undersökningar från bland annat Skolverket visar tydligt att den differentierade skolan har minskat likvärdigheten och försämrat resultaten för svensk skola. 

– Vi kan, och vill, inte backa tillbaka till det som varit. Men vi kan inte heller blunda och bara ropa på mer pengar till kommunerna som ska fortsätta att få använda dem enligt eget gottfinnande. Det är oansvarigt.

– Nu måste vi gå vidare och rätta till fel som gjorts och som lett oss till allt större skillnader. Och det finns en enighet i lärarkåren om att det krävs ökat statligt ansvar och en annan finansieringsmodell för skolan, säger Metta Fjelkner.


Not.
Lärarnas Riksförbund tillhör Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Lärarförbundet tillhör Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55