Guldäpplet till lärare som öppnar klassrummet mot omvärlden

Martin Fernström och Josef Sahlin, båda lärare vid Årstaskolan i Stockholm, utsågs i dag till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet för sitt arbete med att integrera IT i det pedagogiska arbetet.

Uppdaterad

– Jag är mycket glad att vi delar ut lärarpriset Guldäpplet 2010. Detta pris riktar sig ju till yrkesaktiva lärare som utvecklat användningen av IT på klassrumsgolvet. Detta är mycket viktigt att lyfta fram, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, som tillsammans med författaren Björn Ranelid delade ut priset på Skolforum.


– Som lärarorganisationen för utbildade behöriga lärare är det viktigt att vi engagerar oss i all forskning och användning av fram den nya tekniken. Här finns också framtidens lärare. Vi kan aldrig ersätta det personliga mötet mellan lärare och elever, men vi måste använda ny teknik och IT för att vara med och utveckla vårt arbete, säger Metta Fjelkner.

 Juryn till priset Guldäpplet lyfter fram att Martin Fernström och Josef Sahlin arbete med elever och kollegor är exempel på hur moderna arbetssätt växer fram i svensk skola där eleverna engageras och klassrummet öppnas mot omvärlden.

Martin Fernström driver ArstaBokblogg.se där sjätteklassarna reflekterar och recenserar kring ungdomslitteratur och Josef Sahlin driver Tegelbobarn.se där han tillsammans med sin andraklass dokumenterar barnens skolgång i ord, bild och film.

Datorn är ett redskap som måste användas på bästa sätt för elevernas eget lärande och kunskapsinhämtning. De som nomineras har inspirerat kollegor på skolan, kanske även handlett kollegor.

Juryns särskilda pris 2010 gick i år till Joachim Thornström, IT-pedagog och IT-samordnare på Kultur och Utbildning, Ystad kommun.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor lokalt, kommunalt och gärna även nationellt. Guldäpplet delas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond i samverkan med DIU, Datorn i Utbildningen samt Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55