Nytt betygssystem får inte fördröjas ytterligare

Lärarnas Riksförbund uppmanar partierna i Riksdagen att komma överens om en kompromiss för kriterier i det nya betygssystemet. Lärarna har sedan länge uttryckt behovet av ett nytt betygssystem med flera steg än dagens. – Trots att vi egentligen vill ha kriterier på alla steg, tycker vi nu att det är viktigare att vi får en bred enighet om ett nytt betygssystem, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I veckan beslutas om nya betygssystemet i Riksdagen. Regeringen lägger förslag på att tre av fem betygssteg ska ha kriterier. Opposition har enats om ett annat förslag.
 
– Men samtidigt har det framkommit att Skolverket säger att om man ändrar i regeringens liggande förslag, då måste betygssystemet göras om igen. Det kommer då att dröja fler år till innan ett nytt betygssystem kommer på plats, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund, som egentligen vill ha kriterier på varje betygssteg, är nu beredda att gå en medelväg med dessa krav.

– Jag vädjar till regeringen och opposition att komma överens om en kompromiss. Vi vill inte medverka till att vi tvingas till ett helt nytt betygssystem om några år – igen.

I en fråga till Lärarnas Riksförbunds Lärarpanel visar det sig att lärarna säger att de inte vill ha ännu fler justeringar/ändringar i betygssystemet. Bland annat framkommer följande:
* Förberedelserna för ett nytt betygssystem har kommit långt och det nya betygssystemet har starka beröringspunkter med den gymnasiereform som ska genomföras 1 juli 2011 och de förändringar som genomförs i grundskolan.
* För att skapa arbetsro och sammanhang med reformerna är det överordnat annat att det nya betygssystemet kan börja gälla 1 juli 2011.

En framkomlig väg som Lärarnas Riksförbund kan se är att Skolinspektionen bör få ett tilläggsuppdrag och särskilt följa konsekvenserna av det nya betygssystemet, inte minst med avseende på hur kriterierna tillämpas och hur avsaknaden av kriterier för två steg påverkar betygssättningen.

Under första kvartalet av 2014 görs en första utvärdering av hur det nya systemet fungerar.

– Lärarnas Riksförbund  föreslår att skulle det visa sig att avsaknaden av kriterier för stegen B och D medfört stora nackdelar, så ges uppdraget att utarbeta kriterier även för dessa steg grundat på de erfarenheter som de första årens tillämpning av det nya systemet gett.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55