Viktig överenskommelse om betygskriterier

Lärarnas Riksförbund välkomnar att socialdemokraterna och regeringen kommit överens om en kompromiss för kriterier i den nya betygskalan. – Det är viktigt att vi fått en blocköverskridande överenskommelse i en central del i de nya betygen. Regering och delar av oppositionen har visat förmåga att ta ansvar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Oppositionen hade möjligheten att köra över regeringen och driva igenom betygskriteriet för alla steg i den nya betygskalan. I riksdagens utbildningsutskott fanns en majoritet för de rödgrönas krav, som stöddes även av sverigedemokraterna.

– Jag välkomnar det politiska ansvarstagande för en hållbar betygsreform som både socialdemokraterna och regeringen visat. Lärarnas Riksförbund efterlyste en överenskommelse den 23 november som bland annat innehåller skrivningar som går i linje med det partierna nu blivit överens om:

”En framkomlig väg som Lärarnas Riksförbund kan se är att Skolinspektionen bör få ett tilläggsuppdrag och särskilt följa konsekvenserna av det nya betygssystemet, inte minst med avseende på hur kriterierna tillämpas och hur avsaknaden av kriterier för två steg påverkar betygssättningen. Under första kvartalet av 2014 görs en första utvärdering av hur det nya systemet fungerar.”

– Vi var oroade för att lärarna och eleverna skulle sitta med Svarte Petter i betygsfrågan om en överenskommelse inte hade nåtts, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund anser att det som princip skall finnas betygskriterier på alla steg i betygsskalan. Situationen är den att skulle nationella kriterier införas på alla steg nu hade antingen betygsreformen fått skjutas upp, vilken vi inte vill, alternativt göras om helt om ett par år, vilket skulle drabba elever och lärare hårt.

Med kompromissen som nu är framtagen kan en ny betygsskala införas samtidigt som övriga reformer på skolans område

– Tack vare det att politiker i båda blocken förmått ta ansvar för svensk skola så kan vi få ett nytt betygssystem utan nya fördröjningar. Jag hoppas att vi kommer få se fler överenskommelser över blocken i skolpolitiken nu. Svensk skola behöver stabilitet och klara spelregler för att kunna fortsätta den återhämtning som nu påbörjats, säger Metta Fjelkner. 

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55