Ohållbar utveckling i svenska skolan

Svenska 15-åringar fortsätter att halka efter i kunskapsresultat jämfört med jämnåriga i andra länder. Och Sverige är numera ett genomsnittsland när det gäller likvärdigheten i skolan. – Det är mycket allvarligt att inte trenden vänder, och allra mest bekymmersamt är det att elevers bakgrund alltmer styr resultaten i skolan. Svensk skola har blivit alltmer olikvärdig och orättvis, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.   

– Våra medlemmar har varnat för detta under lång tid. De ser hur klyftorna i svensk skola ökar alltmer. Sverige slits isär i en del som har och får kunskap och en del som inte får det. Detta är ohållbart!

– Vi måste nu få en ökad statlig styrning och finansiering av skolan där rätt resurser går till undervisning och där vi kan garantera en likvärdighet. Jag, och vi, kommer aldrig ge upp den kampen, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund är mycket bekymrat över resultatet av den internationella studien Pisa 2009 som genomförs på uppdrag av OECD och som Skolverket presenterat idag. Nästan en halv miljon elever från 65 länder/regioner har testats i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Mycket av det förbundet varnat för och själv kunnat visa i egna undersökningar bekräftas här. Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever har ökat, likaså skillnaden mellan framgångsrika och svaga skolor. Dessutom har elevernas sociala bakgrund fått större betydelse för skolresultaten och är nu större än OECD-genomsnittet.

– Det är extra allvarligt att elevers bakgrund styr alltmer av resultaten i skolan. Vi vill ha en skola där alla ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Dit har vi långt i dag, säger Metta Fjelkner.

Svenska 15-åringars läsförståelse och matematikkunskaper fortsätter att försämras.

I naturvetenskap presterar de svenska eleverna under det internationella genomsnittet.


Det är också värt att betona att den relativa försämringen beror på att det svenska resultatet försämrats. Inte att andra länder presterat bättre.

Nära en femtedel av de svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Andelen har ökat från 13 till 18 procent sedan 2000. Det är besvärande är att nästan en fjärdedel av pojkarna inte når upp till den grundläggande nivån i läsförståelse.