Kommun klarar inte skolan

Skolinspektionen kritiserar Kävlinge kommun för allvarliga brister på Tolvåkerskolan. Det konstateras stora fel i hur man leder skolans verksamhet. – Vi välkomnar att Skolinspektionen granskat hur Kävlinge kommun leder skolan och att man också kommer med ett snabbt beslut. Under alltför lång tid har vi sett stora brister som fortsatt trots att vi lokalt försökt få kommunen att agera, säger Metta Fjelkner, förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Tolvåkersskolan i Kävlinge i Skåne har haft sju rektorer de senaste fem terminerna och vissa klasser har fått byta lärare mer än femtio gånger under sin högstadietid. Föräldrar har tröttnat och gemensamt krävt att skolan ska tas över av staten.

Lärarnas Riksförbund har under lång tid kämpat för att förbättra situationen i skolan. Men det var först när föräldrarna vände sig till utbildningsdepartementet och begärde tvångsförvaltning av Tolvåkerskolan som något hände. När lärarna påtalade den ohållbara situationen hände inget.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner är kritisk till att det varken är tjänstemän eller ansvariga politiker i kommunen tagit sitt ansvar.

– Det ska inte behöva gå så långt som i Tolvåkerskolan innan myndigheterna reagerar. Vi behöver ännu starkare statlig styrning av skolan. I detta fall har kommunen stått handfallen under det att eleverna fått lärarbyten på löpande band, uteblivna utvecklingssamtal och lämnats utan omdömen som kan ligga till grund för betygen, säger Metta Fjelkner.– Det är självklart att alla elever ska ges stöd och möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sina förutsättningar och förmågor. Samtidigt är det beklämmande att vi har kommuner där inte eleverna får en trygg lärmiljö. Tyvärr finns det fler kommuner med stora brister, där lärarna inte ges en bra undervisningssituation, säger Metta Fjelkner.

Redan i maj 2009 framförde Skolinspektionen kritik. Trots de då påpekade bristerna har alltså inte kommunen åtgärdat dessa. Skolinspektionen har nu identifierat dussinet fel som måste åtgärdas i skolan.

Kävlinge kommun ska redovisa sina åtgärder till Skolinspektionen senast den 25 februari 2011.


För kommentarer:

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55