Hårda krav för grundlärarexamen nödvändigt

Lärarnas Riksförbund har länge påtalat att kvaliteten i utbildningen inte varit lika hög på alla lärosäten. Det är därför glädjande att Högskoleverkets bedömargrupper tydligt hållit sig till en önskvärd standard och inte tagit andra hänsyn i sin analys av de olika lärosätenas ansökningar.

Uppdaterad

Högskoleverket har idag presenterat vilka lärosäten som får utbilda de kommande grundlärarna. Mest uppseendeväckande är att inget lärosäte i norra Sverige beviljats examenstillstånd.

– Självklart behövs grundlärarutbildning även i Norrland. Men just denna höst kommer det inte att bli så och när lärosätena inte når upp till den satta standarden är det helt rätt beslut, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Nio lärosäten ges rätt att utbilda fritidspedagoger och tretton att utbilda lärare mot F-3 och 4-6. Det är klart rimligare än det dryga 20-tal som erbjuder denna typ av utbildning inom den nuvarande lärarutbildningen. Nu finns möjlighet att samla de bästa lärarutbildarna och den bästa och mest relevanta forskningen på färre lärosäten.

– För övriga landet är det en god geografisk spridning mellan lärosätena. De som beviljats examensrätt måste naturligtvis ges möjlighet att erbjuda fler utbildningsplatser om det behövs, säger Metta Fjelkner.

I den nya lärarutbildningen så är det just grundlärarutbildningens tre inriktningar som rejält skiljer sig från den nuvarande utbildningens struktur. Just klasslärarutbildningen är därför den som ställt högst krav på lärosätena när det gäller att ta fram en helt ny struktur på utbildningen som jämfört med dagens utbildning är bättre anpassad till hur tjänsterna ser ut på skolorna.

– Högskoleverkets beslut visar att några lärosäten varit betydligt bättre än andra på att anpassa sig till den nya strukturen, säger Metta Fjelkner.

– Detta känns som en garanti för att de som antas till de olika grundlärarutbildningarna hösten 2011 verkligen kan se fram emot en utbildning som ger god förberedelse för arbetslivet, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55