Tidigare betyg ger bättre kunskapsuppföljning

I dag fattade riksdagen beslut om betyg från årskurs 6. Beslutet innebär att betyg sätts för första gången i årskurs 6 hösten 2012, i samtliga ämnen utom språkval, där betyg sätts först i årskurs 7. – Det är bra att riksdagen nu fattat beslut om tidigare betyg. Lärarnas Riksförbund har länge förespråkat linjen att betyg måste sättas tidigare än i dag, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar.

Uppdaterad

Betygen kommer att sättas enligt den nya betygskalan (F-A) som riksdagen tidigare beslutat om. Det nya betygssystemet ska utvärderas efter två år. Detta framför allt för att undersöka om nationella kriterier även behöver utarbetas för betygsstegen D och B. Som det ser ut i dagsläget finns nationella betygskriterier för stegen E, C och A. F utgör ett underkänt steg och A är det högsta.

– Det är bra att riksdagen nu röstat igenom förslaget om tidigare betyg. Tidigare betyg ger bättre kunskapsuppföljning. Lärarnas Riksförbund har sedan 2002 drivit kravet att betyg måste sättas tidigare än årskurs 8 i grundskolan. Vi stödjer också förslaget om en översyn efter två år, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

D

et också är mycket bra att det nu råder enighet mellan alliansregeringen och Socialdemokraterna om hur kunskapskraven ska utformas i det nya betygssystemet. Nu måste politiken och inriktningen vara att fokusera på kunskapsmålen för att främja den svenska skolans fortsatta utveckling.

– Den nya betygsskalan och de tidigare betygen kräver också att lärare får kompetensutveckling i hur likvärdiga betyg sätts utifrån förändringarna. I annat fall blir detta en reform som i värsta fall bidrar till skev betygsättning. Staten kan inte besluta om reformer och tro att saker och ting sedan löser sig själv, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55