Okunnigt om ”betyg” på lärare och fri undervisningstid

Centerpartiets Mauds Olofsson går idag ut i Svenska Dagbladets serie ”Krispartierna” och avser driva frågan att elever ska betygssätta sina lärare och att skolor ska självständigt få öka antalet lektioner. – Betygsättning avlärare har redan avvisats av både Sveriges elever och lärare. Lärarnas Riksförbund och SECO – Sveriges Elevråds Centralorganisation, har gått ut flera gånger i frågan se senaste åren och förklarat hur lärare och elever står i frågan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund i en kommentar.

Uppdaterad

– Som representanter för Sveriges lärare och elever har vi gemensamt vänt oss emot förslaget. Vi menar att det är ett exempel på att det finns en annan syn på läraryrket, jämfört med andra tjänstemannayrken. Självklart ska lärare liksom andra yrkesgrupper utvärderas. Det görs varje dag. Men det är stor skillnad på en seriös utvärdering som ska leda till bättre undervisning och det som en del politiker nu ser framför sig när man talar om att betygsätta lärare, säger Metta Fjelkner.

Vidare har LR och SECO gemensamt konstaterat:

”Om politiker vill stärka elevers rätt till utbildning så ska fokus ligga på att garantera behöriga och kompetenta lärare. Ett sådant ansvar ska inte läggas på eleverna. Tvärtom måste rektorer gå ut i klassrummen för att själva se vilka lärare som fungerar och inte fungerar i sina yrkesroller."

"Skolan måste ges rätt förutsättningar med tid, resurser och uppmärksamhet samt stöd från skolans ledning. Samt fler behöriga lärare och mindre klasser. De ansvariga för ledningen av skolan, inklusive politiker och förvaltning, kan inte gå förbi sitt eget uppdrag och istället lägga ansvaret på eleverna. Om detta är vi lärare och elever helt eniga.”

– I dagens utspel önskar Maud Olofsson också möjligheten att ge elever mer undervisning. Men den möjligheten har funnits sedan många år och det är märkligt att Olofsson inte är medveten om denna möjlighet. Ute i kommunerna handlar det om ekonomi oavsett om det är centerpartistiskt kommunalråd eller någon annan partifärg, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55