Betygsras i utsatta områden kräver akuta insatser – och på sikt statlig skola

Enligt siffror som tagits fram av Statistiska centralbyrån för SVT Rapport fortsätter skolresultaten att försämras och har sjunkit dramatiskt framförallt i Sveriges socialt utsatta områden. – Nu krävs det akuta insatser, där kommunerna måste förmås satsa mer på skolor i utsatta stadsdelar. Men på längre sikt behöver vi en ny statlig finansiering av skolan. Och att man lyssnar på lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds 1:e vice ordförande Anders Almgren.

Uppdaterad

Enligt

Statistiska centralbyrån

fortsätter s

kolresultaten att försämras och har sjunkit dramatiskt framförallt i Sveriges socialt utsatta områden. I exempelvis stadsdelarna Araby i Växsjö, Kronogården i Kristianstad och Hovsjö i Södertälje har skolresultaten sjunkit så kraftigt att det numera bara är hälften av ungdomarna som får tillräckligt bra betyg för att kunna börja gymnasiet.

– Vi håller med

utbildningsminister Jan Björklund om att kommunerna måste ge mer resurser till skolor i utsatta områden. Men vi frågar oss om kommunerna klarar ansvaret för skolan?,

säger Lärarnas Riksförbunds 1:e vice ordförande Anders Almgren

.I de 38 stadsdelar som undersökts är det i snitt färre än sju av tio elever som klarar kraven för att börja gymnasiet. Det ska jämföras med Sveriges samtliga skolelever där omkring nio av tio elever får behörighet till gymnasiet.

Lyssna på lärarna

Ska kommunernas lyckas med att höja resultaten i skolan, och även lyfta skolor i utsatta områden, så måste man börja lyssna på lärarna. De vet vad som måste göras och vilka satsningar som krävs.

– D

et finns också positiva exempel på en annan utveckling än den vi ser i SCB:s siffror. I stadsdelen Borgsmo i Norrköping vet vi att lärare gemensamt lyckats vända resultaten rejält i ett utsatt område, säger Anders Almgren.Statlig finansiering krävs på sikt
– Men på längre sikt behöver vi en ny modell där finansieringen för skolan flyttas från kommunerna till staten. Genom att satsa på undervisning kan eleverna också få mer specialundervisning och framför allt mer tid med väl förberedda lärare, säger Anders Almgren.

I Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Från byråkrati till undervisning” presenteras en ny modell för hur rätt resurser kan styras till skolan. Se:

http://www.lr.se/lararnasriksforbund/opinionochdebatt/undersokningar/arkiv/franbyrakratitillundervisning.5.12dcace212693f1e87480001408.html

länk till annan webbplatsFör kommentarer:

Anders Almgren, 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 71.
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55