Kvalitetskraven måste komma i första hand

Lärarnas Riksförbund anser att det är nödvändigt att höja kvaliteten i lärarutbildningarna på landets lärosäten. – Eleverna har rätt till välutbildade lärare – de bästa ska vilja bli lärare. Men då krävs både höjd kvalitet på lärarutbildningarna och på sikt höjda löner, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Högskoleverket har idag presenterat vilka lärosäten som får utbilda de kommande ämneslärarna. Så gott som alla sökande får examenstillstånd för ämneslärarutbildning mot grundskolans 7-9 och/eller gymnasieskolan. Dock får vissa avslag på delar av utbildningarna i något eller några av de sökta ämnena.

– Lärarnas Riksförbund organiserar majoriteten av ämneslärarna, liksom en stor del av grundlärarna i landet. Vi anser därför att det är mycket viktigt att kraven på de nya lärarutbildningarna är höga. Att blunda för brister gynnar ingen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Risk för feldimensionering
– En fråga som regeringen och därmed också Högskoleverket valt att blunda för är dimensioneringen av antalet utbildningsplatser. Det talas mycket om att det idag råder brist på utbildade lärare mot vissa ämnen – exempelvis matematik, NO och teknik – och åldrar, men ganska lite om att man också utbildat alltför många lärare mot bland annat samhällskunskap och historia för både grundskolans senare år och gymnasieskolan.

– Nu ges till exempel examenstillstånd för ämneslärarutbildning i samhällskunskap till 17 lärosäten. Det ställer mycket höga krav på en dialog med de omgivande kommunerna om hur många lärare som behöver utbildas, säger Metta Fjelkner.

– Det är inte rimligt att lärosätena utnyttjar sina takbelopp för att utbilda studenter till arbetslöshet. Jag är orolig för att det blir ett överskott på exempelvis samhällskunskapslärare. Det finns också en uppenbar risk för att löneläget för dessa grupper blir fortsatt svagt.

– Samtidigt ges endast fem lärosäten tillstånd att utbilda lärare i teknik för årskurs 7-9. Här råder idag stor brist på utbildade lärare och det är uppenbart att satsningar måste göras för att fler lärosäten ska kunna uppvisa den kompetens som krävs för att utbilda lärare i teknik, säger Metta Fjelkner.

Viktigt att upprätthålla höga kvalitetskrav

Tidigare har Högskoleverket meddelat examenstillstånd för yrkeslärare, förskollärare och grundlärare. Man avslog då 4 av 15 ansökningar om att utfärda yrkeslärarexamen, 9 av 22 om förskollärarexamen samt totalt 27 av 59 ansökningarna om någon av det tre inriktningarna av grundlärarexamen. Det innebar till exempel att inget lärosäte norr om Falun fick tillstånd att utbilda lärare för årskurserna F-3 och 4-6.


– Det finns en restriktivitet med tillstånden för dessa lärargrupper, medan man har varit mer generös med gymnasielärarnas utbildningar. Om vi har för många gymnasielärare kan det kan leda till en ännu sämre löneutveckling. Löneläget måste upp för dessa lärare om vi ska kunna rekrytera de bästa studenterna, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68.

För upplysningar:


Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00.

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 84 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55