Lärarnas Riksförbund i en stadigt positiv medlemsutveckling

Medan många fackförbund i vårt land dras med vikande medlemssiffror, ökar Lärarnas Riksförbund sitt medlemsantal för varje år. – Med undantag för det år då riksdag och regering beslutade öka avgiften till arbetslöshetskassan, har vi haft en ständigt uppåtgående medlemsutveckling sedan förbundet bildades 1884. Det är glädjande och visar att vi har stort förtroende bland lärarkåren i Sverige, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Förbundet växer både bland studerande och yrkesverksamma, inom medlemskategorierna lärare och studie - och yrkesvägledare. Årets medlemsökning är – precis som året innan, två procent. Nu är det totala antalet medlemmar cirka 85 000. Viktigt att påpeka är att Lärarnas Riksförbund ökar sitt medlemstal utan att detta beror på samgående med annat förbund.

Kvalitet före kvantitet
– Det är givetvis en glädjande utveckling och att vara ett stort förbund är viktigt, men inte viktigare än kvalité. Lärarnas Riksförbund har inte ambitionen att vara störst. Däremot strävar vi efter att organisera så många behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare som möjligt.

– Det allra viktigaste är att driva frågorna och verksamheten med kvalité. Det kan vi göra eftersom vi är ett homogent förbund där vi samlar lärare och studie - och yrkesvägledare. Det blir en starkare gemenskap när man är en homogen grupp, och inte splittras internt av flera olika medlemskategorier som har olika yrkesvillkor, säger Metta Fjelkner.

Förbundet för behöriga lärare och lärarstudenter
Lärarnas Riksförbund har som mål att samla alla behöriga lärare inom förbundet.

– Det vore bra för lärarkåren i Sverige att samlas i det förbund som har en majoritet av de behöriga lärarna i Sverige. Det är något som vi tror kommer att ske på lite sikt, i synnerhet när lärarlegitimationen blir verklighet, säger Metta Fjelkner.

Studerandemedlemmar som lagt ner flera år av sin tid på en behörighetsgivande lärarutbildning och har stora studieskulder får idag se sig omsprungna av obehöriga som får anställning, medan behöriga lärare är arbetslösa.

– Det känns givetvis som ett hårt slag, men vi kämpar för att ena alla behöriga lärare och lärarstudenter i Lärarnas Riksförbund, säger Jenny Löfberg, LR Studs ordförande.

– De som har höga betyg från gymnasiet ska inte välja bort lärar- eller studie- och yrkesvägledaryrket på grund av dåliga löner och arbetsvillkor. Det är viktigt för skolan och eleverna att ha bra, behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vem som helst ska inte kunna jobba som lärare eller studie- och yrkesvägledare utan att vara behörig.


För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

Jenny Löfberg, ordförande LR Stud, 073-020 99 42

För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00.

Lärarnas Riksförbund är det enda akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi driver frågor om yrkesvillkor och utbildningspolitiskt viktiga reformer. Våra medlemsgrupper utgörs av lärare och studie- och yrkesvägledare på grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55