Framtidens skola skapas i dag

Lärarnas Riksförbunds Utbildningsdagar äger rum 24-25 januari. Utbildningsminister Jan Björklund talar den 24 januari. Ledande företrädare för SKL talar den 25 januari.

Den 24-25 januari har Lärarnas Riksförbund bjudit in representanter för varje kommunförening till Stockholm för att diskutera förbundets viktigaste frågor. Samling är till formen större än förbundskongressen. Över 300 ombud från hela landet kommer delta.
Press och media är välkommet att följa nedanstående programpunkter:


Måndag 24

j

anuari

kl 15.00

Från regeringen deltar utbildningsminister Jan Björklund för atttala om de utbildningspolitiska reformerna som till stor del helt stämmer överens med det Lärarnas Riksförbund länge efterfrågat. Frågan är vad som kommer ske framöver med skolan?

Tisdag 25 januari kl 10.00


Från Sveriges Kommuner och Landsting deltar Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad, och ansvarig för skolfrågor samt Agneta Jöhnk är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik. De berättar bland annat hur man inom SKL ser på avtalsfrågor och verksamhetsutveckling.

Lokal: Galaxy, Arlanda Conference & Business Center, SkyCity.

Kontakta presschef Zoran Alagic för ackreditering.

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68För upplysningar:

Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi driver frågor om yrkesvillkor och utbildningspolitiskt viktiga reformer. Våra medlemsgrupper utgörs av lärare och studie- och yrkesvägledare på grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.