Kommunerna klarar inte kvalitetskraven i skolan - elever placeras i fel skolformer

Svenska kommuner kritiseras för att sätta barn i särskola utan giltiga grunder. Bland annat håller utredningarna för låg kvalitet. – Detta är ännu ett tecken på att kommuner inte uppfyller kravet på kvalitet. Inte ens i en så oerhört viktig fråga för enskilda elever som vem som skall gå i särskola. Återigen ser vi att kommunerna har svårt att klara av sitt viktiga uppdrag för skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I en debattartikel i DN skriver fyra myndigheters generaldirektörer att det är upprörande att utredningarna håller så låg kvalitet. Alla 30 kommuner som granskats i 715 utredningar kritiseras för brister i bedömningarna.
Nu kräver myndigheterna, Skolinspektionen, Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten, att kommunerna måste gå igenom samtliga särskolebeslut och säkerställa rätt skolform för eleverna.

– Det är uppenbart att staten måste gå in och höja kvaliteten på utredningarna som ligger till grund för kommunernas beslut. Lärarnas Riksförbunds krav på att staten måste öka sitt ansvar för skolan aktualiseras gång på gång, säger Metta Fjelkner.

Kommunerna missköter viktig fråga

Förra veckan anordnade Lärarnas Riksförbund ”Framtidsdagar” där förbundets krav på statligt ansvar på skolan förtydligades.– Då samlades över 300 ombud från alla landets kommuner och krävde att skolan måste få ökad statlig styrning när det gäller undervisningen och skolans kunskapsuppdrag. Och bara några dagar senare får vi åter se exempel på hur kommunerna misskött en så viktig fråga som särskolefrågan, säger Metta Fjelkner.

– Staten får inte lämna över så viktiga ärenden till kommuner som inte klarar sitt uppdrag, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68


För upplysningar:


Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi driver frågor om yrkesvillkor och utbildningspolitiskt viktiga reformer. Våra medlemsgrupper utgörs av lärare och studie- och yrkesvägledare på grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55