Historiskt beslut om lärarlegitimationen

Idag fattade riksdagen ett historiskt beslut om att införa en yrkeslegitimation för lärare. Beslutet är en viktigt steg för att höja läraryrkets status och samtidigt höja kvalitén i den svenska skolan.

- En yrkeslegitimation för lärare är en viktig milstolpe för skolan. Nu blir det möjligt för lärarna att återta den status de en gång hade, säger Margareta Pålsson, (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott och Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

För alliansregeringen är det viktigt att höja status på läraryrket för att locka fler att bli lärare:

– Idag är det få toppstudenter på gymnasiet som söker sig till läraryrket. De vill istället bli läkare, jurister eller civilingenjörer. Ska Sveriges alla elever lyckas i skolarbetet är det helt avgörande att vi har de bästa lärarna. Detta förutsätter att vi lyckas locka de mest motiverade och studiebegåvade ungdomarna till läraryrket, säger Margareta Pålsson.

För Lärarnas Riksförbund är beslutet om en yrkeslegitimation en viktig framgång:

– Vi har kämpat för detta sedan 1992 och dagens beslut i riksdagen är ett välkommet besked för alla lärare. Reformen handlar inte om vad legitimerade lärare får och inte får göra, utan i grunden handlar det om lärares yrkesansvar., säger Metta Fjelkner.

Fakta om lärarlegitimationen
Lärarlegitimation införs från 2012 och innebär att enbart legitimerade lärare får tillsvidareanställas och enbart legitimerade lärare får sätta betyg. Legitimationerna utfärdas av Skolverket. En lärare eller en förskollärare kommer att bli behörig för viss verksamhet eller vissa skolformer, årskurser och ämnen.

Läs mer om Lärarlegitimationen och vad det innebär på www.moderat.se eller på www.lr.se

Läs också debattartikel i dag, ”Lärarlegitimationen en seger för svenska skolanlänk till annan webbplats”.

För mer information kontakta:

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund,
Mobilnummer: 070-262 27 68

Margareta Pålsson (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott
Mobilnummer: 0708-82 08 92

Anna Erhardt, politisk sekreterare för riksdagsledamot Margareta Pålsson
Mobilnummer: 0708- 30 81 75

Zoran Alagic, presschef, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00