Lärarnas Riksförbund och Microsoft utser årets innovativa lärare

I år belönas tre lärarteam för CSI-inspirerad undervisning, it-mentorer respektive undervisning baserat på samarbete över datorer redan i första klass. Priset, som i år delas ut för åttonde året i rad, är en gemensam satsning mellan Microsoft och Lärarnas Riksförbund. Syftet är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik undervisning.

Uppdaterad

– Syftet med detta pris är att lyfta fram lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik undervisning. Det är viktigt att visa hur lärares undervisning utvecklas och hur ny teknik används för att förstärka undervisningen, säger Bo Jansson, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Det är väldigt givande att kunna visa upp exempel på och belöna riktigt duktiga lärare, inte minst med tanke på att lärare ofta får ta emot en del orättvis kritik i den offentliga debatten. Årets innovativa lärare brinner för sitt yrke och för att sprida kunskap, både till sina elever och till sina kollegor, säger Per Adolfsson, VD på Microsoft.

Årets vinnande lärare är:

Roger Lister & Kara Barker-Åström
, Viktor Rydberg Gymnasium, som inspirerats av populära TV-serier som CSI och låtit eleverna arbeta med avancerade laboratorieanalyser och undersökningar.
Bettina Drake

, gymnasieskolan Spyken i Lund, har arbetat med att öka kunskapen kring it i skolan. Dels har ett par elever i varje klass utsetts till särskilda IT-stödjare, dessutom har Bettina arrangerat särskilda workshops kring it för lärarna och för IKT-intresserade personer utanför skolan.
Carina Ehn,
Björknässkolan i Nacka, använder sig av OneNote som ett självklart arbetsredskap för sin egen planering, i samarbete med kollegorna, för att dela information med hela klassen och med enskilda elever. Detta redan med elever i årskurs 1.

Den 22-24 mars åker lärarna till Moskva för att representera Sverige i den europeiska utnämningen av innovativa lärare.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Pethrus
, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft 
Telefon: 073-408 28 40
E-post: evape@microsoft.com

Zoran Alagic
, presschef Lärarnas Riksförbund
Mobil: 070-2626 27 00
E-post: zoran.alagic@lr.seKontaktuppgifter till pristagarna:Roger Lister och Kara Barker-Åström, lärare vid Viktor Rydberg Gymnasium.

De nås via: 0704-17 45 45

Bettina Drake är IKT-pedagog och lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund.
Bettina nås på: 046-35 73 92 eller bettina.drake@utb.lund.se

Carina Ehn är 1-7-lärare på Björknässkolan i Nacka.


Carina nås på 0707-89 09 65 eller carina.ehn@nacka.se

Prismotiveringarna:

Roger Lister & Kara Barker-Åström, Viktor Rydbergs Gymnasium, Stockholm

”Kriminalteknik i klassrummet”

Roger och Kara har på ett spännande och innovativt sätt utvecklat undervisningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT). De har hittat nya metoder för att på ett intresseväckande sätt möta eleverna och samtidigt öka deras intresse för naturvetenskap. Med inspirationen från populära TV-serier som till exempel CSI får eleverna arbeta med avancerade laboratorieanalyser och undersökningar. Dessa fördjupade kunskaper är viktiga när eleverna sedan löser ett tänkt brottsfall på skolan, där de vid brottsplatsundersökningen använder moderna kriminaltekniska metoder, med laboratorieanalyser och digital teknik.

Bettina Drake,
Spyken Gymnasium, Lund

It-stödjare & frukostklubb

Bettina har på ett förtjänstfullt sätt arbetat med att göra eleverna delaktiga i utvecklingen av IKT-användningen på skolan. De elever som är IT-stödjare får en grundläggande utbildning i datorkunskap och IT-stöd och hjälper sedan sina klasskamrater med datorer och programvara. De är också klassens språkrör när det gäller IKT-frågor och skolans utveckling av IKT-användningen. Bettina visar även på en väl utvecklad verksamhet med många olika pedagogiska grupper och workshops för skolans lärare och elever. Skolans Pedagogiska grupper består av lärare som arbetar tillsammans med olika teman och projekt för eleverna. För elever, lärare och övrig personal har Bettina har arrangerat en stor mängd workshops inom olika IKT-områden. Regelbundet varje månad inbjuds dessutom IKT-intresserade även utanför skolan till en så kallad Frukostklubb, med föreläsningar och diskussioner.

Carina Ehn,
Björknässkolan, Nacka

Undervisning baserad på samarbetsverktyget OneNote

Carina använder på ett genomtänkt och mycket medvetet sätt OneNote i arbetet med sina elever i årskurs 1 och med kollegor. Det är särskilt spännande att se hur väl detta fungerar för yngre elever, som använder sin dator som ett självklart arbetsredskap på ett naturligt och utvecklande sätt. Carina använder OneNote till sin egen planering och i samarbetet med kollegorna i lärarlaget. Klassen har en gemensam OneNote, där Carina lägger in genomgångar och instruktionsfilmer. Dessutom har varje elev en egen OneNote. Den delas med Carina, så att hon som lärare kan se vad de arbetar med och skriva kommentarer. När eleverna börjar lära sig verktyget kan de själva hämta uppgifter till sin egen OneNote. Det eleverna gör kan sedan läggas in i klassens gemensamma OneNote. Via en dator hemma, eller när eleverna tar hem sin egen dator från skolan, kan föräldrarna lätt ta del av vad eleverna arbetar med i skolan.

Läs mer om Innovativa lärarutnämningen här


http://www.microsoft.com/sverige/education/larare/innovativa-larare-2011.mspxlänk till annan webbplats


Läs mer om Microsofts Innovativa skolprogram här
http://www.microsoft.com/sverige/education/knowledge/innovative/default.mspxlänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55