Välkommet att utbildningsutskottet kräver bred utvärdering av 90-talets skolreformer

Idag sa riksdagens utbildningsutskott ja till en motion som kräver detsamma som Lärarnas Riksförbund länge begärt, nämligen att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. – Detta är ännu ett glädjande besked från riksdagen på kort tid, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I förra veckan beslutades om en ny lärarlegitimation och nu visar det sig alltså finnas majoritet i riksdagen för en omfattande utredning som tar ett helhetsgrepp på de stora skolreformerna från 90-talet.

– En ordentlig och djupgående utredning och utvärdering av skolreformerna är nödvändig för att man ska kunna stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning. Här har vi sett stora problem i dagens skola, säger Metta Fjelkner.

– Lärarnas Riksförbund menar att det behövs det en total utvärdering av det svenska skolväsendet och välkomnar förslaget om att det tillsätts en utredning med uppdrag att analysera och utvärdera skolans styrning och finansiering, säger Metta Fjelkner.

Eftersom alla oppositionspartierna stödjer motionen så kommer riksdagen med största sannolikhet att rösta igenom den när den läggs fram för riksdagen den 30 mars.

***
Nästa vecka, den 15 mars, presenterar Lärarnas Riksförbund en ny bok om kommunaliseringen av skolanlänk till annan webbplats. En reform som möttes den av hård kritik från lärare, fackliga företrädare och opinionsbildare, men som drevs igenom utan någon utredning. Bland annat därför att tron på decentraliseringens saliggörande kraft var stor.

Ett presseminarium kring boken anordnas tisdagen den 15 mars kl 11.00 på Lärarnas Riksförbunds kansli, Sveavägen 50 i Stockholm.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55