Dags för modernt statligt huvudmannaskap för skolan

– Tanken var att kommunaliseringen skulle bidra till att höja resultaten i svensk skola. Men sedan skolan blev kommunal har resultaten sjunkit oavbrutet. Det är hög tid att inleda processen mot en modern statlig styrning av skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

Beslutet att kommunalisera svensk skola har påverkat lärare och elever i 20 år. Det är dags att titta närmare på denna reform och diskutera den på allvar. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit initiativet till den antologi som utkommer i dag, "Kommunaliseringen av skolan. Vem vann - egentligen?" (Ekerlids förlag).– Kommunaliseringen av skolan är ett av de beslut som har påverkat skolan, lärarna och elevernas resultat mest i negativ riktning. Efter kommunaliseringen har läraryrkets status sänkts. Läraryrket på grundskolan och gymnasieskolan har minskat i attraktionskraft och lönenivån för lärarna har försämrats jämfört med andra grupper, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund varnade tidigt för att kommunaliseringen skulle försämra likvärdigheten i svensk skola.Förbundet förutsåg bland annat ökande standarskillnader mellan olika skolor, sämre arbetsvillkor för lärarna och försämringar för eleverna.

Varje stort företag som fattar stora omvälvande beslut följer upp och utvärderar dessa och rättar till eventuella brister. En sådan utvärdering är nödvändig och verkar nu vara på väg, om än alldeles för sent.

– Det var viktigt att utbildningsutskottet så sent som den 8 mars röstade igenom en motion där man kräver att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att utvärdera och analysera de stora skolreformerna - alltså kommunaliseringen, det fria skolvalet och fristående skolors etablering - och dessas effekter på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och alla elevers rätt till en likvärdig undervisning.


– Bland lärarna i Lärarnas Riksförbund, och även hos svenska folket, finns i dag ett starkt stöd för ett modernt statligt huvudmannaskap. Efter 20 års irrfärder är det nu viktigare än någonsin att sikta framåt, ta ett helhetsgrepp för att förbättra skolan - på allvar, säger Metta Fjelkner.
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55