Kommunerna kopplar inte lön till måluppfyllelse

En ny rapport som Lärarnas Riksförbund presenterar i dag visar att kommunerna misslyckas att koppla högre måluppfyllelse för eleverna till bättre löner för lärarna vägen. Detta trots att man förbundit sig till det i gällande avtal. – Vill man åstadkomma ökat förtroende mellan lärare och kommuner måste förbättrade resultat synas i lönekuvertet, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

I förhandlingarna om ett nytt läraravtal våren 2010 framförde arbetsgivarna, Sveriges Kommuner och Landsting, stora bekymmer över den negativa resultatutvecklingen i den svenska skolan. I det avtal som tecknades i maj 2010 betonas att:
Parterna uppmanar till initiativ som leder till förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad produktivitet vilket leder till att utfallet överstiger det garanterade utfallet.”För 2010 utgörs det enligt löneavtalet garanterade utfallet för Lärarnas Riksförbunds medlemmar av 2,0 procent. I rapporten "Efterklysning" visar det sig att i de kommuner där resultatutvecklingen varit mest positiv mellan 2007 och 2009 har löneutfallet 1 april 2010 i genomsnitt uppgått till 2,16 procent. Motsvarande löneutfall för de kommuner där resultatutvecklingen varit negativ mellan 2007 och 2009 uppgick till 2,15 procent.

– Löneutfallet demonstrerar två saker. För det första är utfallet i stort sett identiskt med det golv som siffran i löneavtalet utgör. För det andra finns det alltså i princip ingen koppling mellan resultat och löneutfall för de kommuner där lärarnas insatser lett till en klart positiv resultatutveckling, vilket är själva syftet med rådande avtal, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har också analyserat löneutvecklingen för perioden 2005-2009 i de kommuner som stadigt befinner sig i resultattoppen, d.v.s. tillhör de bästa 50 kommunerna när det gäller måluppfyllelse. Vår undersökning visar med nästan osannolik tydlighet att kommunerna inte klarar av att belöna goda prestationer. Det saknas helt en koppling mellan resultat och högre lön.

I bara fyra av 19 utvalda kommuner – Lomma, Pajala, Partille och Grästorp – har lärarna en löneökningstakt som överstiger riksgenomsnittet. Goda skolresultat i Pajala belönas exempelvis med 0,02 procentenheter per år. För övriga 15 kommuner är kopplingen måluppfyllelse och lön till och med negativ.

– För oss som förbund är det nu ytterst svårt att motivera till nya avtal som är kopplade till resultat, säger Metta Fjelkner.För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För information:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55