Lärare behöver karriärvägar och högre löner

– Vi välkomnar att Stockholm stad insett det ohållbara med att hålla lärarnas löner nere. Men det krävs betydligt mer för att lärarjobbet ska bli mer attraktivt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Idag går Stockholms stad ut och lovar satsa på högre lärarlöner. Man understryker att Sveriges framtid som kunskapsnation står och faller med läraryrkets attraktionskraft.

– Bra lärare måste få bra betalt. Det är verkligen dags att skolhuvudmän och ansvariga inser att löneutveckling och karriärvägar spelar en viktig roll för att attrahera lärare. Stockholms stads besked kan ses som ett första steg, säger Metta Fjelkner.

I det åtgärdsprogram som Stockholm inför ingår ett bland annat fortsatt satsning på möjligheten för lärare att genomgå forskarutbildning med ämnesdidaktisk inriktning.

– Det är bra att Stockholm vill uppmärksamma ämnesdidaktisk forskning. Alltför länge har kommuner inte sett forskning hos lärare som merit, säger Metta Fjelkner.

– Hittills har landets kommuner tyvärr misslyckats att koppla högre måluppfyllelse för eleverna till bättre löner för lärarna vilket vi visat i rapporten "Efterlysning". Kommuner måste se till att resultat syns också i lärares lönekuvert, säger Metta Fjelkner.

I Lärarnas Riksförbunds rapport "Vem blir vad – och varför" visar det sig tydligt att meriterade studenter som är intresserade av läraryrket väljer bort det då lön och arbetsvillkor inte är lockande. .

– Nu krävs det att kommunerna visar att de i praktiken förmår satsa på de kvalificerade lärarna i grundskolan och gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner.

Länkar:Rapport: Efterlysninglänk till annan webbplats

Rapport: Vem blir vad – och varför?länk till annan webbplatsFör kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55