Det finns pengar till lärarlöner, Anders Borg

Idag kan vi läsa att finansminister Anders Borg uppmanar SKL att se över sina löneavtal, som han menar är för generösa. – Om Borg menar att kommunerna satsat för mycket på lärarlöner är han grovt felinformerad. Kommunerna har visat en total oförmåga att prioritera lärarlöner, trots att de flesta politiker anser att lärarna är avgörande för att vi ska lyckas höja kunskapsnivån i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

De högst utbildade lärarna har fått stå tillbaka under lång tid.  Men det finns resurser att lägga på lärarna nu. Enligt Ekonomistyrningsverket, ESV, ger statens budgetsaldo ett överskott på 45 miljarder kronor 2011. Och för 2012 bedöms budgetsaldot bli +34 miljarder kronor, för att sedan hamna på +90 miljarder kronor 2013 och +133 miljarder kronor år 2014. År 2015 väntas ett överskott på 155 miljarder kronor.

Styr överskott till lärarlöner
– Det vore en viktig markering att styra en del av dessa överskott till riktade satsningar på kvalificerade lärares löner, säger Metta Fjelkner.

I valrörelsen var politikerna snabba att utlova satsningar på högre löner för lärarna. Men det nya läraravtalets golv på 2,0 procent har ofta blivit ett tak. En dryg tredjedel ger lägstanivån och goda resultat ger trots avtalets intentioner inte mer i lönekuvertet.

Anders Borg efterlyser inte lägre löner i kommunsektorn som helhet, utan säger att han gärna har bra löneökningar för offentliganställda. Det finns fler som tycker att ingångslönerna är för höga, men att lönerna för kvalificerade lärare är för låga.

– Det är bra att Borg ligger på kommunerna och vill se en bättre löneutveckling. Men även om avtalen har varit formulerade för att kunna lyfta duktiga lärare så har ändå kommunerna valt att inte göra det.

– Borg har fel om han tror att vi kan konkurrera med låga ingångslöner för nyexaminerade lärare och urusel löneutveckling för lärare. Ska Sverige hävda sig och vara ett konkurrenskraftigt land så kan vi inte fortsätta med låga lärarlöner. Nu ligger svenska gymnasielärares löner i OECD:s utbildningsstatistik, ”Education at the glance 2010”, på en 25:e plats. Detta är en ohållbar ordning, säger Metta Fjelkner.

Kommuner vill inte prioritera lärarlöner
Som Lärarnas Riksförbund visat i rapporten "Efterlysning" så är skolhuvudmännen, kommunerna, oförmögna att satsa på lärarnas löner och att ge bra lärare bra lön. Rapporten visar att arbetsgivarna svikit lärarna år efter år och att löneavtalens intentioner aldrig har varit prioriterade i kommunerna.

Läs rapporten: ”

Efterlysning: – vart tog kopplingen hög måluppfyllelse för eleverna och bättre lärarlöner vägen?

länk till annan webbplats

http://www.lr.se/lararnasriksforbund/opinionochdebatt/undersokningar/arkiv/efterlysning.5.7a9e7ffc12ee5c9e6fe8000853.html%20

För kommentarer:

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För information:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55