Nödvändigt satsa på lärarlöner och kunskapsmål

– Det är vällovligt att den nya S-ledningen lyfter fram behovet av högre lärarlöner. Om Sverige ska vara en kunskapsnation och konkurrera så kan vi inte ha den ordning vi har nu med låga lärarlöner och mycket svag reallöneutveckling för de högst utbildade lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund noterar att i dagens debattartikel i DN av Socialdemokraternas ordförande Håkan Juholt och partiets nya ekonomisk-politiska talesperson ekonomiske talesperson Tommy Waidelich, kommer satsningar på lärarlöner och skola som punkt två i deras programförklaring.

– Detta förpliktigar och väcker förhoppningar. Men tyvärr har inga partier i praktiken hittills förmått satsa på lärarnas löner, säger Metta Fjelkner.

– Sverige kan inte vara ett konkurrenskraftigt land med låga lärarlöner. Detta är en ohållbar ordning, säger Metta Fjelkner.

Som Lärarnas Riksförbund visat i rapporten "Efterlysning" så är skolhuvudmännen, kommunerna, oförmögna att satsa på lärarnas löner och att ge bra lärare bra lön.
Rapporten visar att arbetsgivarna har svikit lärarna år efter år och att löneavtalens intentioner aldrig har varit prioriterade i kommunerna.

Rapporten: ”

Efterlysning: – vart tog kopplingen hög måluppfyllelse för eleverna och bättre lärarlöner vägen?

länk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55