Välkommet val av akademiker som ny GD för Skolverket

Anna Ekström, idag ordförande för Saco, har förordnats som generaldirektör för Skolverket. – Vi välkomnar att regeringen hämtar sin nya generaldirektör från Saco. Det borgar för att vi får en tydligt akademiskt forskningsinriktat synsätt på skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbunds samt 2:e vice ordförande i Saco.

Uppdaterad

– Med tanke på att Skolverket har ett så stort ansvar när det gäller den nya lärarlegitimationen är det bra att det är en välutbildad jurist som ska leda myndigheten. Legitimationsreformen är i stor utsträckning en juridisk reform, understryker Metta Fjelkner.

– Det är också viktigt att Anna Ekström som generaldirektör har fokus på skolans kunskapsuppdrag och att det är detta som ska stå i centrum. Det är bra att veta att det också finns en förväntan på att Skolverket har tydligt fokus på lärarnas viktiga roll i skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55