Språk på sparlåga - dags att satsa på språklärarna!

Lärarnas Riksförbunds rapport Språk på sparlåga visar hur språkundervisningens villkor har urholkats under lång tid.  Detta trots att alla talar om språkkunskaper som nyckeln till konkurrenskraft och personlig utveckling. – Sverige måste återta sin plats som ett språkkunskapernas föregångsland. Språklärare skall ha rätt utbildning och kontinuerlig fortbildning, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande

Uppdaterad

Rapporten, som bygger på en enkät till landets språklärare, visar att en tredjedel av dem som undervisar i engelska upp till år fem saknar lärarutbildning eller tillräcklig ämnesutbildning. Bara 28 procent av dem som undervisar i moderna språk i årskurs 6-9 har lärarexamen för både årskursen och ämnet.– Mer än hälften av lärarna uppger att de inte fått någon språkdidaktisk fortbildning de senaste fem åren.  Det är ovanligt med fortbildning i målspråkslandet och den sker då ofta på lärarens fritid och på egen bekostnad, säger Larz Blomqvist, Lärarnas Riksförbunds Forum för engelska och moderna språk.

Rapporten visar också att många lärare har elever från olika färdighetssteg i en och samma undervisningsgrupp. Det visar sig att lärare till och med har elever som lär sig olika språk i samma grupp!

– En tredjedel av lärarna uppger att de inte har tillgång till digitala läromedel i sina klassrum. Mer än hälften av lärarna har inte fått någon kompetensutveckling i IT för sin språkundervisning. 56 procent av lärarna uppger att de inte använder IT regelbundet i undervisningen.  Det här duger inte!, säger Metta Fjelkner.


Läs debattartikel i Göteborgs-posten, "

Låt inte språken gå på sparlåga

länk till annan webbplats

".

Läs mer om rapporten ”

Språk på sparlåga

länk till annan webbplats

”.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68


metta.fjelkner@lr.se


Larz Blomqvist, Forum för engelska och moderna språk, Lärarnas Riksförbund, 070-54 25 627


larz.blomqvist@lr.se


För information:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

zoran.alagic@lr.se

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55