Viktigt med tydliga behörighetsregler för ämne och skolform

Idag offentliggjordes den förordning som talar om vilka behörighetskrav som kommer att ställas på lärare i den kommande lärarlegitimationen.

Uppdaterad

– Det är en stor seger för Lärarnas Riksförbund att vi nu har tydliga behörighetsregler, för skolform, årskurser och ämnen. För några år sedan var vi ensamma om att driva denna fråga, nu är det en realitet, säger Lärarnas Riksfrbunds ordförande Metta Fjelkner.

Under en lång tid har det inte funnits tydliga behörighetsregler för lärare. I den nya förordningen framgår tydligt vilka utbildningskrav som ställs för att en lärare ska få undervisa i grund-, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Alla som tillsvidareanställs som lärare måste i fortsättningen ha en lärarexamen och den kan även kompletteras för undervisning i fler ämnen eller andra skolår.

– Av den nya förordningen framgår det tydligt att gamla examina ger behörighet för den undervisning som avsågs då, men när det gäller äldre kompletteringar är det lika viktigt att även dessa är giltiga, och här tycks det som om kraven istället utgår ifrån nu gällande utbildning. Lärare med äldre utbildning och lång erfarenhet får inte komma i kläm i systemet, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55