Sveriges lärarlöner måste höjas med 10 000 kronor i ett slag

Löner för svenska lärare i grundskolan och gymnasieskolan ligger långt under genomsnittet i OECD-länderna. Trots tal om individuella löner och sastning på de duktiga lärarna  minskar istället löneskillnaderna. Något måste göras.

Uppdaterad

– Vi anser att lärarlönerna på gymnasiet och grundskolan måste höjas åtminstone 10 000 kronor när det gäller ingångslönen. Därefter måste man börja satsa på att ha en löneutveckling. Det har under lång tid absolut inte lönat sig att vara en duktig lärare i klassrummet, det är sista man velat ha, säger Lärarnas Riksförbunds orddförande Metta Fjelkner.

– Ingångslönerna för lärare måste ökas kraftigt för att visa studenter och yrkesverksamma lärare att lönen motsvarar den viktiga samhällsinsats staten hävdar att lärare gör.

De senaste åren har alla varit överens om att duktiga lärare bör premieras. Men utvecklingen har varit den motsatta. Löneskillnaderna har istället minskat med nio procentenheter bland grundskolelärarna. Idag skiljer det i genomsnitt 31 procent mellan de lärare som tjänar mest och de som tjänar minst. Detta oavsett hur gammal läraren är eller hur många års arbetslivserfarenhet personen har.

Dålig löneutvecklingen för lärare
Gymnasielärare och högstadielärare har haft den sämsta löneutvecklingen i Sverige. Just dessa lärargrupper myket dåligt till också inom OECD.

– Lärare måste få bättre lön och arbetsvillkor för att vi ska lyckas höja yrkets status och stärka rekryteringen till yrket. Arbetsgivare och ansvariga skolhuvudmän måste förstå att unga inte kommer att vilja satsa 5 år av studier om inte lönerna hänger med, säger Metta Fjelkner.

– Att en lärare ska ha 31 000 kronor i månadslön är alldeles för lite efter 15-20 år i yrket. Nu måste vi få upp lärarlönerna ordentligt, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

Riksdagsledamöterna satte i slutet av 1960-talet sina arvoden efter adjunkternas löner. Idag har riksdagsmännen 56 000 i månaden. Den 55-åriga gymnasieläraren har drygt 26 000 i lön i snitt.

– Om Sverige ska kunna höja sig som kunskapsnation, vilket alla politiker talar om nu, så måste man verkligen satsa på lärarna, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55