Skyldighet att anmäla missförhållanden i skolan måste kombineras med repressalieförbud

Lärarnas Riksförbund är i princip positivt till förslag om Lex Sarah-regler i skolan, alltså att lärare ska vara skyldiga att rapportera missförhållanden till sin rektor.

Uppdaterad

I dag presenteras ett utredningsförlag om att den som arbetar i en utbildning eller en verksamhet inom skollagens område ska vara skyldig att rapportera missförhållanden.

– Men dessa anmälningar får dock inte stanna hos rektor eller skolledning. De måste skyndsamt delges till högre instans för att kunna avgöra om missförhållandena är av allvarligt slag, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det måste också finnas ett repressalieförbud, det vill säga att lärare som anmäler exempelvis att elever inte får tillräckligt med undervisning, eller att klasserna är för stora eller andra brister i skolan som drabbar eleverna, inte ska utsättas för repressalier.

– Rättssäkerheten för lärarna måste garanteras, det är mycket viktigt. Och om rektor eller skolledning inte går vidare med anmälan ska det också finnas sanktionsmöjligheter, kräver Metta Fjelkner.

Läs mer om betänkandet ”

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa

länk till annan webbplats

” (SOU 2011:33)


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55