Teknikdagarna: Så lyfter vi skolan

Samhället och näringslivet behöver inte bara fler och duktigare tekniker och ingenjörer i framtiden utan också medborgare rustade med större kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik. Det är därför viktigt att vi nu går från ord till handling. Därför arrangerar nu Lärarnas Riksförbund och Teknikdagarna ett seminarium kring detta.

Uppdaterad


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55