Skolan - och kunniga lärare - viktigt vapen i kamp mot intoleransen

Idag har regeringen presenterat en särskild utredare som får i uppdrag att ta ett ”samlat grepp” mot intolerans och främlingsfietlighet. Lärarnas Riksförbund instämmer i att kampen mot olika former av intolerans nu måste skärpas. – Vi behöver lärare med tid och utrymme att satsa på att lyfta fram historien och koppla den till nutiden för att visa vad antisemitism, islamofobi eller homofobi egentligen handlar om, samt vilka mekanismer som driver intoleransens maskineri, säger Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Regeringen vill att arbetet mot intoleransen ska bli effektivare. Lärarnas Riksförbund instämmer och anser att kampen mot olika fomer av intolerans måste skärpas.

– Vi delar synen att det behövs en kraftsamling mot intoleransen. I denna behövs en särskild fokuserad satsning på skolan. Vi behöver här lärare med rätt utbildning i exempelvis religionskunskap och historia, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.


– Lärare måste verkligen kunna sina ämnen för att kunna bemöta fördomar och intolerans.

Lärarnas Riksförbund har ett utvecklat och väl fungerande samarbete med Expo och Forum för Levande historia. Men mer kan göras.


– Vi hoppas att den nya utredningen ska kunna ge förslag på hur nya grupper och nya former av samarbete kan utvecklas.


– Men grunden i arbetet i skolan bygger på välutbildade och engagerade lärare, avslutar Metta Fjelkner .För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55