Lärarnas Riksförbund vill ha rättssäkra betyg

Lärarnas Riksförbund reagerar på frågan om elever ska kunna överklaga betyg som nu riskerar att bli en stridsfråga inom regeringen. Förbundet vill ge elever att överklaga, men är också mån om att det system som nu ligger på bordet inte införs i sitt nuvarande skick.

- Av princip tycker vi det är viktigt att elever får rättsäkra betyg. Betygssättning är myndighetsutövning, och om det har blivit fel måste det gå att rätta till. Förslaget som nu ligger behöver ändras i grunden för att kunna genomföras, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Det var i januari som regeringens utredare presenterade en konkret modell för hur elever skulle kunna överklaga betyg.

- Vi tog direkt avstånd från utredningen. Det finns flera uppenbara problem med att införa det system med överklaganderätt som utredningen föreslår. Bland annat skulle lärarna behöva införa ny mycket omfattande dokumentation. Den kan vi aldrig acceptera. Lärarna ska kunna ha tid att undervisa, inte göra mer pappersarbete, menar Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund skriver i sitt remissvar att förslaget går emot övriga skolreformer som syftar till att förbättra elevernas faktiska kunskapsprestationer och stärka lärarprofessionen. Vidare skulle förslaget innebära en förändrad syn på undervisningen och en dokumentationsfrenesi som skulle vara till skada för hela skolsystemet. Lärarnas Riksförbund föreslår att grundskolebetyg som skrivs in i betygskatalogen ska anses vara preliminära fram till sista terminsdag.