Nytt system för bättre karriärmöjligheter inom läraryrket

Läraryrkets status och lön måste höjas. Idag presenterar Lärarnas Riksförbund en ny modell för hur ett system med karriärvägar inom läraryrket kan se ut. Ett system med starkare statlig styrning, men som ska kunna fungera även i dagens system. Legitimerade lärare kan avancera till förste lärare och lektor. Lönen för dessa kategorier ligger då på 25 respektive 50 procent högre än lönen för en legitimerad lärare.

Publicerad

-

 

Om måluppfyllelsen i skolan ska förbättras måste lärare vilja stanna kvar i yrket och få möjlighet att utvecklas. Detta system gör att det öppnas karriärvägar för lärare. Bättre löner och reella karriärmöjligheter är avgörande för att kunna rekrytera och motivera högpresterande studenter till lärarutbildningen, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Nyligen implementerades lärarlegitimationen, en fråga som Lärarnas Riksförbund drivit väldigt starkt. Nu föreslår förbundet ett helt nytt system där lärarna ska kunna ta ordentliga kliv i karriären. I det nya systemet kan en legitimerad lärare bli förste lärare om man exempelvis ett särskilt ämnesansvar, handleder lärarstudenter, ansvarar för introduktionsåret för nyexaminerade lärare, med mera. Lönen bör vara 25 procent högre än lönen för en legitimerad lärare.

Vidare föreslår förbundet att en förste lärare kan avancera och bli lektor. En lektor har avlagt doktorsexamen i ett ämne. Han eller hon ska kunna ingå i olika forskningsprojekt, men samtidigt vara anställd av skolan. Lektorn får ett särskilt ansvar för att aktuell forskning kommer undervisningen på skolan till del. Lönen bör ligga 50 procent högre än lönen för en legitimerad lärare.

-

 

Lärarna har stått tillbaka länge. Vi vet att karriärvägarna för lärare i praktiken är obefintliga och att extra arbetsuppgifter eller ansvar i stort sätt aldrig syns i lönekuvertet eller genom nedsättning i arbetstid. Det vill vi få ett slut på, och vårt nya karriärsystem är ett sådant steg på vägen, säger Metta Fjelkner.

Enligt ny statistik från Lärarnas Riksförbund har lärarna haft sämre löneutveckling än andra yrkeskategorier inom den kommunala sektorn. Mellan åren 1995 och 2010 har ekonomer och samhällsvetare haft den bästa löneutveckling inom kommunerna, följt av sjuksköterskor och barnmorskor och många fler yrken som till exempel förskollärare, bibliotekarier och kuratorer. Sist ligger lärare i grundskolan och på gymnasiet.

- Löneutvecklingen för lärare i dag är skrämmande dålig. Vi menar att garantilönen för en legitimerad lärare ska ligga minst 10 000 kr högre än dagens ingångslöner och därefter måste det gå att utvecklas vidare- även så att det märks i plånboken, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55