Läraryrket ger negativ livslön

Idag presenterar Saco en rapport om livslön. Studien mäter hur lönsamt det är för en individ att satsa på en högre utbildning. Resultatet är slående. Samtliga utbildningsriktningar inom pedagogik och lärarutbildningar är olönsamma. - Det är ett samhällsproblem att lärarnas lön och status är så låg. Det påverkar elevernas kunskaper och resultat, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Publicerad

Saco:s rapport om livslön, som mäter hur lönsamt det är för en individ att satsa på en högre utbildning, visar bland annat att samtliga utbildningsriktningar inom pedagogik och lärarutbildningar är olönsamma. Lärargrupperna har till och med lägre livslön än deras respektive jämförelsegrupper med gymnasieutbildning.

- Det måste vara lönsamt att utbilda sig, och det måste vara lönsamt att ha ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att utbilda morgondagens arbetskraft.  Det här resultatet bevisar att våra krav inom Lärarnas Riksförbunds är fullt rimliga. Vi kräver att de legitimerade lärarnas ingångslöner höjs med 10 000 kronor per månad, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Saco skriver i sin rapport att det inte råder något tvivel om att utbildningar inom pedagogik och lärarutbildningar är olönsamma jämfört med en treårig sam­hällsvetenskaplig gymnasieutbildning.

De som utbildat sig till yrkeslärare eller till lärare för grundskolans senare år eller gymnasiet når inte gymnasieutbildades nivå.

- Det är allvarligt att arbetsgivaren inte hörsammar lärarnas situation. Det är ett samhällsproblem att lärarnas lön och status är så låg. Det påverkar elevernas kunskaper och resultat. Det är ett starkt tryck i frågan om lärarlöner just nu, där många av våra medlemmar tycker att situationen är ohållbar, säger Metta Fjelkner.

Inför beslutet att kommunalisera skolan uttryckte sig dåvarande partiledare Carl Bildt (M) på följande sätt i riksdagsdebatten:

”Man kan göra vilka administrativa förändringar och reformer och förbättringar som helst i skolan. Men när de kompetenta lärarna flyr skolan så kommer skolan att förfalla. Den stat som föraktar sina lärare och ungdomar bereder vägen till sin undergång.”

- Jag undrar om exempelvis Moderaterna fortfarande värnar om lärarna som beskrivs ovan. I så fall är det dags att agera nu, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55