Extrema mörkertal för hot och våld mot lärare

I går söndag rapporterade TT om att i snitt en lärare om dagen utsätts för våld i svenska skolor. Statistiken som kom från Arbetsmiljöverket och bygger på antalet anmälningar som myndigheten fått in. Men mörkertalet är stort, visar en ny kartläggning som Lärarnas Riksförbund gjort under våren 2011. Enligt Lärarnas Riskförbund handlar det snarare om 40 fall om dagen. Enligt kartläggningen har antalet lärare som blivit utsatta för våld mer än fördubblats sedan 2003.

Publicerad

-          Det är det långt många fler som utsätts, men som inte anmäler. Detta är ett allvarligt problem som behöver lösas. Det bästa sättet för att komma till rätta med det är tydligt ledarskap och fullt stöd för att det här är inte acceptabelt , säger ordförande Metta Fjelkner i en kommentar.

Lärarnas Riksförbunds senaste arbetsmiljöundersökning som bygger på 1100 enkätsvar från både lärare och studie- och yrkesvägledare visar att 7 procent av lärarna utsatts för våld det senaste året. Det tyder på att en liten andel anmäls till arbetsmiljöverket. 7 procent motsvarar många tusen fall per år, och mer än 40 fall om dagen.

Våldet i skolorna har ökat markant sedan Lärarnas Riksförbunds förra kartläggning som gjordes 2003. Sedan dess har antalet lärare som blivit utsatta för våld mer än fördubblats.

-          2003 uppgav tre procent av lärarna att de utsatts för våld, nu är det 7 procent, mer än en fördubbling, säger Metta Fjelkner. Dessutom visar vår kartläggning att 14 procent av lärarna och 9 procent av studie- och yrkesvägledarna har blivit utsatta av hot från en elev det senaste året.

Jämfört med undersökningen 2003 har andelen som vet hur de ska hantera hot- och våldssituationer ökat. Då var det ungefär 50 procent som svarade ja, nu är det 64 procent av lärarna och 69 procent av studie- och yrkesvägledarna. Att andelen som vet hur detta ska hanteras ökar visar också på att man blivit alltmer medveten om att det behövs.

-          Risken att behöva hantera hot- och våldssituationer har alltså blivit en mer självklar del av lärares och studie- och yrkesvägledares vardag, säger Metta Fjelkner.

Bland förbundets långtidssjukskrivna medlemmar är det också dubbelt så vanligt att orsaken är psykisk än fysisk och dessutom uppger sex av tio långtidssjukskrivna att de upplever orsaken till sjukskrivningen som arbetsrelaterad.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55