Lärarnas Riksförbund i Almedalen

Under parollen ”Vi vill ha statlig skola” kommer Lärarnas Riksförbund till Almedalen med ett antal spännande seminarier.

Publicerad

Vinnare och förlorare i den svenska skolan

Datum

: 4 juli 2011


Tid

: 14:30-15:30


Plats

: Visby, Högskolan på Gotland, Cramérsgatan 3, sal B51


Arrangör

: Lärarnas Riksförbund


Aktivitet för

: Alla


Den svenska skolan är inte likvärdig. Bytet av huvudmannaskapet från stat till kommun har inneburit att skillnaderna inom den svenska skolan på sina håll har ökat oacceptabelt mycket.


I debatten deltar Rossana Dinamarca (V), Mikael Damberg (S), Helene Odenjung (FP), Margaretha Pålsson (M), Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s beredning för utbildningsfrågor samt Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.


Moderator: Staffan Dopping


Talk show: Att bryta utanförskapet i Sverige

Datum

: 4 juli 2011


Tid

: 17:00-18:45


Plats

: Visby, Restaurang Wallers veranda


Arrangör

: Lärarnas Riksförbund


Aktivitet för

: Alla


Mingel och debatt om att bryta utanförskapet i Sverige. Den svenska skolan är inte likvärdig. Elever i olika kommuner får inte samma chans till undervisning då förutsättningarna, i form av exempelvis resurser och lärartäthet, ser helt olika ut beroende på var i landet de råkar bo.

Flera skolor har en hög andel elever, vars bakgrund skapar ett utanförskap som är svår att bryta, inte minst då många skolors resurser för undervisning och extra stöd är knappa. Med dagens kommunala styre är det de kommuner som behöver mest resurser också de som har minst råd.


Hur ska vi bryta utanförskapet i Sverige? Hur kan skolan bli likvärdig i skolan så att alla elever får samma chans att nå randen av sin förmåga?


I debatten deltar författaren Björn Ranelid och Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Moderator: Alexandra Pascalidou.


Detta evenemang är en del av Lärarnas Riksförbunds program under Almedalsveckan i Visby.

På spaning efter framtidens skola

Datum

: 6 juli 2011


Tid

: 14:30-16:00


Plats

: Visby, Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal B51


Arrangör

: Lärarnas Riksförbund


Aktivitet för

: Alla


Vad tycker dagens gymnasieelever om deras utbildning? Vilka grundläggande förkunskaper vill de ha mer av i grundskolan och skulle eleverna välja samma program om de fick chansen att välja om?


Lärarnas Riksförbund och Seco har frågat 1 000 gymnasieelever i årskurs 3 om bland annat framtidens gymnasieskola, ämnen och program, samt framtidens arbetsplatser och yrken. Frågorna tar både upp hur situationen ser ut för eleverna idag och hur eleverna skulle vilja att den såg ut framöver.


Panelen består av Gustav Fridolin (MP) Margareta Pålsson (M), Victor Bernhardtz, Dagens Arena, Martin Ådahl, samt Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Secos ordförande Samir El-Sabini.


Moderator: Staffan Dopping


Talk show: Framtidens skola enligt morgondagens ledare

Datum

: 6 juli 2011


Tid

: 17:00-18:45


Plats

: Visby, Restaurang Wallers veranda


Arrangör

: Lärarnas Riksförbund


Aktivitet för

: Alla


Mingel och debatt om framtidens skola. I takt med att globaliseringen allt mer sätter avtryck på det svenska samhället i form av ökad konkurrens och högre krav på kompetens, har Sveriges skola under de senaste åren tappat mark i internationella jämförelser.


Senaste PISA-undersökningen visar att svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler.


Hur ska Sveriges skolor återerövra topplaceringarna i internationella jämförelser? Hur ska skolan fungera i framtiden och hur ska det politiska styret se ut enligt våra framtida ledare?


I debatten deltar Erik Bengtzboe , MUF, Jytte Guteland, SSU, Samir El-Sabini, ordförande Seco och Friedrich Heger, ordförande LR Stud. Moderator: Alexandra Pascalidou.


Mer information finns på www.lr.se/almedalen


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55