Ta med lärarlönerna, Björklund

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner välkomnar att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheter att stoppa dåliga friskolor att ta ut vinst. Förbundet vill att vinster i friskolor också ska komma lärare till del i form av högre löner innan ägarna gör vinstuttag.

-

         

En friskola som släpper elever som inte klarat målen, de ska inte kunna dela ut vinst. Skolan måste kunna visa att man gjort åtgärder för att hjälpa en elev som inte blivit godkänd. Det kan handla om fler lärare eller mindre klasser, säger Metta Fjelkner

Lärarnas Riksförbund vill att vinster i friskolor också ska komma lärare till del i form av högre löner, innan ägarna gör vinstuttag.

-

         

Det finns så många brister i skolan och lönerna är så låga. Det är orimligt att en skola som har hög vinstutdelning samtidigt håller lärarlönerna på samma låga nivå som i övriga Skolsverige, säger Metta Fjelkner.