Lärarbristen positiv för lärarna

Lärarnas Riksförbund menar att lärarna gynnas av lärarbristen. Att det nu finns allt fler lärarjobb som allt färre har behörighet att söka välkomnas av förbundsordförande Metta Fjelkner, som hoppas att marknadskrafterna kan skapa den konkurrens som krävs för högre löner.

Publicerad

I en debattartikel i Svenska Dagbladet,”Därför välkomnar jag lärarbristenlänk till annan webbplats”, skriver förbundsordförande Metta Fjelkner att hon

hoppas att marknadskrafterna kan skapa den konkurrens som krävs för högre löner.

Lärarnas Riksförbund menar att lärarna gynnas av lärarbristen. Det vill säga att det nu finns allt fler lärarjobb som allt färre har behörighet att söka.”Det är bra att lärarnas situation och låga löneläge har nyhetsvärde och engagerar. Men jag anser inte att frågan har belysts tillräckligt. Det gäller dels ur ett rent fackligt perspektiv, men också ur elevperspektivet, det vill säga elevers rätt till de allra bästa lärarna", skriver Metta Fjelkner bland annat.

Lärarnas Riksförbund har cirka 85000 medlemmar och är Sacos näst största förbund. Ett stort bekymmer är att lärarlönerna för dem som är lärare på gymnasiet och grundskolan länge halkat efter snart sagt alla andra grupper.

”Det talas om att det är ett problem att allt färre söker lärarutbildningarna, och att det finns många lediga lärarjobb. Men för vem är det ett problem?

”Ja, givetvis för arbetsköparna, det vill säga huvudmännen. Samma ekonomiska lagar ska dock gälla för lärare som för all annan verksamhet: För få bostadsrätter = höjda priser. För få läkare = högre löner. För få lärare = högre löner.”

Metta Fjelkner lyfter fram flera faktorer som hon menar kan göra att lärarlönerna på allvar kan höjas: Bristen på lärare, allt färre söker till lärarutbildningarna, att skollagen kräver behöriga lärare i ämne och skolform, införandet av en lärarlegitimation, att ledande politiker börjar tala om att lärare måste få högre löner, och att det nu väntar en avtalsrörelse där förbundets kampanj om 10000 mer i lön har fått stort genomslag och stor sympati.

”Jag välkomnar dessa signaler om lärarbrist, och för få lärarstudenter, därför att jag i första hand som förbundsordförande företräder mina medlemmar som så länge fått stå tillbaka. Men jag välkomnar också signalerna för elevernas räkning. De har rätt till rätt utbildade, behöriga lärare för de ämnen och skolformer det handlar om. De har rätt till välbetalda lärare med hög status och stor professionell frihet.”


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55